Duurzaamwoningen Fonds

Unieke kenmerken:

 • Jonge Nederlandse huurwoningen, voornamelijk in de vrije sector.
 • Duurzame en energiezuinige woningen (conform de Regeling Groenprojecten 2016).
 • Geen aankopen in de provincie Groningen, het zuiden van Limburg, de Achterhoek en Zeeuws Vlaanderen.
 • Hypotheek gemiddelde van 35%.
 • Gemiddeld verwacht direct rendement 6,1%* per jaar.
 • Gemiddeld verwacht totaalrendement 7,8%* per jaar.
 • Uitkering per kwartaal.
 • Deelname vanaf € 5.000.
 • Uitgifte van 4.700 participaties

Initiatiefnemer en toezicht

De Beheerder van het Fonds (Credit Linked Beheer B.V.) beschikt over een door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) verleende vergunning in de zin van artikel 2:65 Wft. Het Fonds en de Beheerder zijn geregistreerd en vallen onder toezicht van de AFM. U kunt hier het AFM goedgekeurde en algemeen verkrijgbare prospectus en het supplement downloaden. Hierin staan alle kenmerken, kosten en risico’s van het fonds vermeld. Slechts de inhoud van het prospectus en het supplement is bindend. Credit Linked Beheer B.V. is tevens beheerder van het Groenwoningen en Huurwoningen Fonds.

Het fonds samengevat

Het Fonds zal alleen beleggen in Nederlandse huurwoningen (inclusief bijbehorende garages en/of parkeerplaatsen), en wel voornamelijk in appartementen en grondgebonden vrije sector huurwoningen. Hierbij zal de nadruk worden gelegd op woningcomplexen met een aankoopprijs tussen € 2.000.000 en € 12.000.000, zodat een goed gespreide woningportefeuille kan worden opgebouwd.
Ten aanzien van appartementen worden bij voorkeur appartementen gekocht met een woonoppervlakte tussen veertig en honderd vierkante meter. Het afwerkingsniveau van de appartementen zal bovengemiddeld zijn. De aan te kopen woningen zullen doorgaans beschikken over een gebruiksklare keuken met koel/vriescombinatie, combimagnetron, keramische of inductie kookplaat, roestvrijstalen afzuigkap en vaatwasser. De badkamers zullen naar verwachting beschikken over een hardglazen douchecabine, het merendeel met eveneens een dubbele wastafel.

Ten aanzien van grondgebonden woningen worden bij voorkeur woningen gekocht met een woonoppervlakte tussen 110 en 130 vierkante meter met drie slaapkamers op de eerste verdieping en een houten berging in de achtertuin. Het afwerkingsniveau zal van een vergelijkbaar niveau zijn als beschreven bij appartementen.

Financiering
Vergeleken met andere, in 2016 en 2017 aangeboden, Nederlandse prospectusplichtige closed-end woningfondsen (bron: Stichting Autoriteit Financiële Markten, goedgekeurde prospectussen) is het financieringsniveau laag en kan, vanwege het duurzame karakter van de woning, een rentekorting op de financiering worden bedongen van 0,5%.
Ook wordt er geen LTV convenant overeengekomen met de financier, waardoor de financiering niet door de financier kan worden opgeëist bij een waardedaling van de Woningportefeuille.

Verhandelbaarheid
Door maximaal 10% van de inleg te investeren in een liquide vastgoed ETF wordt liquiditeit geboden voor Participanten die hun Participaties te gelde willen maken.

Verwacht rendement

U kunt deelnemen met participaties van € 5.000. Het startdividend bedraagt 5,2%. Naar verwachting zal het dividend oplopen (door de verkoop van vrijkomende woningen) naar gemiddeld 6.1%. Het verwachte effectieve rendement bedraagt 7,8%. Uitkeringen geschieden per kwartaal.

Risico’s

Beleggen in het Duurzaamwoningen Fonds brengt, zoals bij elke belegging in vastgoed, risico’s met zich mee. Deze risico’s kunnen leiden tot een lager of negatief rendement. Meer informatie vindt u in het prospectus en het supplement.

 • Verhuur- en leegstandrisico: leegstand of wanbetaling leiden tot lagere huuropbrengsten en een lager rendement voor de participanten.
 • Kostenrisico: het risico bestaat dat de kosten van het Fonds (zoals bijvoorbeeld de onderhoudskosten) in werkelijkheid hoger uitvallen.
 • Politiek risico: de fiscale behandeling van beleggingen kan in de toekomst wijzigen.
 • Financieringsrisico: omdat het Fonds gebruik maakt van bancaire financiering zullen negatieve ontwikkelingen versterkt doorwerken in de resultaten van het fonds.
 • Het risico van het tweede hypotheekrecht: Ondanks het relatief lage niveau van de financiering (gemiddeld 36%) is de Financier als eerste gerechtigd op de opbrengsten van de woningen.
 • Renterisico: een stijgende kapitaalmarktrente leidt op termijn tot hogere rentelasten.
 • Liquiditeitsrisico: niettegenstaande de aanwezigheid van een aanzienlijk deel aan liquide beleggingen is het niet altijd mogelijk om participaties te laten inkopen door het Fonds.

Juridische aspecten

Duurzaamwoningen Fonds is een fonds voor gemene rekening. Participanten nemen deel in het Fonds door middel van de aankoop van participaties van € 5.000. De minimale deelname is € 5.000 per participant.

* De waarde van een belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief:
Top