SynVest German RealEstate Beleggingsfonds

SynVest German RealEstate Fund NV

De initiatiefnemer

SynVest Fund Management B.V. is sinds 2005 actief als fondsbeheerder.

Voordat u uw bericht verstuurt, bekijk hier de basisinformatie over gegevensbescherming

Eurogroei Beleggingen informeert dat de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt door het invullen van dit formulier, worden behandeld door happy2design4u als verantwoordelijke voor deze website.

Doel van het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens: het versturen van informatie die de gebruiker nodig heeft via deze website.

Legitimatie: toestemming van de belanghebbende partij.

Ontvangers: Hosting: hostnet.nl. De hosting is 100% veilig.

Rechten: U kunt uw rechten op toegang, rectificatie, beperking en verwijdering van de gegevens uitoefenen via info@eurogroei.nu, evenals het recht om een ​​claim in te dienen bij een controlerende autoriteit.

Aanvullende informatie: U kunt de aanvullende en gedetailleerde informatie over Gegevensbescherming raadplegen op de website: eurogroei.nu, evenals ons privacybeleid.

Risico-indicator-Eid_6-op-7

Het fonds

Het SynVest German RealEstate Fund belegt direct in supermarkten, winkelpanden en woningen in Duitsland. Het goede economische klimaat en de waardegroei van het vastgoed op de lange termijn zorgen voor gunstige omstandigheden. Vastgoed heeft zich bewezen als een inflatiebestendige investering met een goed direct rendement uit huurinkomsten.

Vastgoedportefeuille

Wanneer u investeert in Duits vastgoed dan is dat in woningen en winkels in heel Duitsland. Op dit moment is er een belegd vermogen van circa 440 miljoen euro, verspreid over 100 objecten met circa 1.300 huurders in midden en noord Duitsland. De panden bevinden zich op locaties die ook op lange termijn van belang zijn voor woonplaats en regio. Dat maakt het risico overzichtelijk.

Extra dividend in Februari

Wij informeren u graag over de verlenging van onze campagne. Voor nieuwe en bestaande klanten betekent dit een maand extra dividend bij beleggingen in februari.

Lees hier de Actievoorwaarden

Voorwaarden extra maand dividend februari:

  • De extra maand dividend geldt bij een minimale inleg van € 10.000 in het SynVest German RealEstate Fund
  • De extra maand dividend geldt bij storting in de maand februari
  • De storting moet vóór 1 maart op de rekening van Stichting Administratiekantoor SynVest Beleggingsfondsen staan
  • Bent u nieuwe klant? Dan moet uw deelname voor 1 maart bij ons binnen zijn (online, per e-mail of per post)
  • De extra maand dividend wordt automatisch herbelegd en toegevoegd aan uw belegging
  • De extra maand dividend wordt de eerstvolgende maand geïnvesteerd in uw belegging
  • De extra maand dividend wordt betaald door de beheerder en komt niet ten laste van het fonds

Argumenten voor deelname

1. Beperkt risico door landelijke spreiding, verschillende soorten vastgoed en huurders
2. Deelname vanaf 100 euro per maand of 2.500 euro eenmalig
3. Vastgoed profiteert van de huidige lage rente
4. Maandelijks voorschotdividend 6% op jaarbasis
5. Bewezen trackrecord vanaf de start in 2011
6. Geen emissiekosten

Download het prospectus, de brochure, en het deelnameformulier hier

6% voorschotdividend

Uniek aan dit Duits vastgoedfonds is het maandelijkse voorschotdividend. Het bedrag kan worden uitgekeerd op rekening of direct herbelegd in het fonds. Momenteel is het dividend 6% op jaarbasis.

Risico’s en kosten

Aan dit product zijn risico’s en kosten verbonden. Hierover leest u meer in het prospectus en Essentiële-Informatiedocument.

Vastgoed is een lange termijn belegging waarmee goede rendementen behaald kunnen worden. De belegger dient zich er niettemin van bewust te zijn dat beleggen in vastgoed en beleggen in het algemeen risico’s met zich meebrengt. Voorbeelden van de risico’s zijn marktrisico, renterisico, verhuur- en leegstand risico, en liquiditeitsrisico. De risico’s van beleggen in vastgoed in het algemeen en in dit fonds in het bijzonder zijn omschreven in het Prospectus.

Aan beleggen in dit fonds zijn kosten verbonden. Er gelden geen instapkosten. De uitstapkosten bedragen 2,5%. Omdat beleggen in vastgoed een lange termijn belegging is, worden gedurende de eerste drie jaar hogere uitstapkosten in rekening gebracht: jaar 1: 9%, jaar 2: 7%, jaar 3: 5%. Naast deze kosten zijn er ook doorlopende fondskosten. Een verdere uitleg over de kosten vindt u in het prospectus.

Over SynVest

SynVest is opgericht in 2005 en is beheerder van verschillende beleggingsfondsen in obligaties, vastgoed en aandelen. De directie wordt gevormd door Guido Quispel, David van der Wal en Martin van Gooswilligen. SynVest Fund Management is als beheerder ingeschreven in het register van de AFM en binnen reikwijdte AIFMD.

Juridische aspecten

Het fonds is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht en is per notariële akte opgericht. Deelname aan het fonds is mogelijk door het nemen van certificaten van gewone aandelen die worden toegekend door de Stichting Administratiekantoor SynVest beleggingsfondsen. Het administratiekantoor houdt voor de participanten de juridische eigendom van de aandelen.

* De waarde van een belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Lees de Essentiële-Informatiedocument en het prospectus van het fonds.

Aanmelden nieuwsbrief


 AVG en Marketingtoestemmingen

Eurogroei gebruikt de gegevens die u op dit formulier verstrekt om contact met u op te nemen en om Nieuwsbrieven en nieuwe proposities aan te bieden.

U kunt op elk moment van gedachten veranderen door op de link Abonnement opzeggen te klikken in de voettekst van elke email die u van ons ontvangt, of door contact met ons op te nemen via info@eurogroei.nu. We zullen uw gegevens met respect behandelen. Bezoek onze website voor meer informatie over onze privacypraktijken. Door hieronder te klikken, stemt u ermee in dat wij uw gegevens mogen verwerken in overeenstemming met deze voorwaarden.

Top