Disclaimer

by lalaguna-Xx
Disclaimer

De informatie op deze website dient niet te worden gezien als een beleggingsadvies. EuroGroei Beleggingen geeft geen beleggingsadvies.

De waarde van de beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Doelstelling van EuroGroei Beleggingen is het zo actueel mogelijke weergeven van gegevens op haar webpagina. Tevens wordt optimale toegankelijkheid van de webpagina nagestreefd. Voor de beschrijving van projecten wordt uitsluitend gebruik gemaakt van tekst- en beeldmateriaal dat door de aanbieders van fondsen aan EuroGroei Beleggingen wordt verstrekt. EuroGroei Beleggingen behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op haar webpagina te wijzigen.

Mochten er ondanks de betrachte zorgvuldigheid inhoudelijke onjuistheden of gedateerde informatie op de webpagina voorkomen, dan aanvaardt EuroGroei Beleggingen geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Daarnaast kan EuroGroei Beleggingen geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van, alsmede fouten of vertragingen in, het verstrekken van informatie.

Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek, en worden beheerst door het Nederlandse recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief:
Top