Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.

30e Film: Belastingvriendelijk investeren in Filmfonds Huisvrouwen Bestaan Niet

  • Deelname vanaf € 10.000
  • Verwachte Looptijd 18 maanden
  • Bewezen concept
  • 20,8% verwacht rendement (tegen 52% IB tarief)
  • U deelt mee in de opbrengsten van de film
  • Vele extra’s (zoals kaarten voor de rode loper en bezoek set)

Rendement

De rendementsberekeningen zijn gebaseerd op een vijftal scenario’s (LOW-HIGH). De uitkomsten van die scenario’s zijn in bovenstaande tabellen vereenvoudigd weergegeven per participatie van € 5.000,- bij een inkomstenbelastingtarief van 52 %.

Fiscaal

Het filmfonds maakt gebruik van de mogelijkheid de voortbrengingskosten van de Film ineens af te schrijven. Dit leidt voor participanten in het filmfonds tot een forse aftrekpost van € 6.438,- per participatie in Box 1. Het risico op verlies van uw deelnamebedrag wordt zodanig beperkt. Naast het fiscale voordeel en de rendementskansen geniet u als participant van een aantal aantrekkelijke extra´s!

Het Verhaal

HUISVROUWEN BESTAAN NIET is gebaseerd op het theaterstuk DE HUISVROUWMONOLOGEN, geschreven door Sylvia Witteman en Richard Kemper en geïnspireerd op de columns van Witteman. DE HUISVROUWMONOLOGEN trok in totaal zo’n 50.000 bezoekers naar het theater. HUISVROUWEN BESTAAN NIET is, net zoals het boek en de theatervoorstelling, een herkenbaar en komisch verhaal over twee zussen en hun moeder die door verschillende gebeurtenissen worden gedwongen na te denken over wat ze willen met hun leven.

Gijsje is een jonge, ambitieuze control freak die niks liever wil dan zwanger worden én carrière maken op het reclamebureau waar ze werkt. Haar oudere, rommelige zus Marjolein is getrouwd, heeft drie kinderen en is net haar baan als journalist bij een regionaal dagblad kwijt.
Haar nieuwe ambitie: ‘schoolpleinmoeder’ worden.

Productie

REP CTM Films is een samenwerking tussen de filmdivisie van Rick Engelkes Producties, REP Film, van Rick Engelkes en Frank Groenveld en de filmdivisie van CTM Entertainment, CTM Films, van Denis Wigman en Marijn Wigman. REP is al ruim tien jaar producent van moderne en verfrissende theater- en tv-producties, als ook van de succesvolle familiefilm ‘Kruimeltje’. Onderscheiden met vele nationale en internationale prijzen, produceert en ontwikkelt CTM Films al sinds 1998 speelfilms en ‘high concept’ documentaires voor een breed publiek, op een creatieve en onafhankelijke wijze. De verfrissende kijk van REP en de ervaring van CTM moet ertoe leiden deze Film tot een succes te brengen.

Regie

De Film zal worden geregisseerd door Aniëlle Webster. De Film wordt geproduceerd door REP CTM Film B.V. (een samenwerking tussen REP Film en CTM Films). De Film zal in Nederland in de bioscoop worden uitgebracht door Independent Films Distributie (‘IFD’).
Aniëlle Webster is afgestudeerd aan de UvA in Film en Tv Wetenschappen en studeerde filmregie aan de Rits Erasmus Hogeschool te Brussel. Ze heeft veel ervaring opgedaan als regieassistent en opnameleider op grote producties van onder andere Ben Sombogaart, (DE STORM, BRIDE FLIGHT) en Remy van Heugten (VALENTINO). Sinds 2011 regisseerde ze zelf series als Flikken Maastricht, Celblok H en Dokter Tinus, en de voor een Internationale Kids Emmy Award genomineerde kerstserie ‘Kasper en de Kerstengelen’. Daarnaast maakte ze verschillende korte films en gaat haar eerste lange speelfilm ‘Mees Kees Langs de Lijn’ in december 2016 in première.

Filmfonds Huisvrouwen Bestaan Niet

Alle specifieke wetten en gebruiken van de Film zijn in dit Filmfonds gemaximaliseerd in combinatie met de fiscale mogelijkheden van nu. De fiscaliteit is met name van belang bij tegenvallende resultaten. Er is goed naar de wensen van filmliefhebbers en investeerders geluisterd, tenslotte zijn er al 29 filmproducties met succes gefinancierd.

De belangrijkste kenmerken zijn:

Looptijd
De looptijd van het Fonds is naar verwachting 18 maanden. De voorbrengingskosten van de Film zijn toe te rekenen aan het jaar 2017 . U ontvangt een fiscale invulinstructie om de aftrekpost in uw Belastingaangifte te verwerken. U bent mede-eigenaar van de Film tot het moment van staking.

Rendement
Het verwachte rendement van 20,8%* is op jaarbasis, gebaseerd op inschattingen van de distributeur en producent (medium-high scenario) en bij een volledige benutting van de aftrekpost tegen een inkomstenbelastingtarief van 52% (exclusief besparing van 1,2% vermogensrendementsheffing).

De ervaring leert dat de bulk van de exploitatie-inkomsten in de eerste 28 maanden na de première gerealiseerd worden. De ervaring leert ook dat een inschatting onjuist kan blijken en de opbrengsten kunnen tegenvallen waardoor participanten minder terugontvangen dan verwacht.

Toezicht en disclaimer
Voor het aanbieden van participaties in het Filmfonds geldt een vrijstelling van de vergunnings- en prospectusplicht. De totale tegenwaarde van de participaties bedraagt minder dan € 2,5 miljoen, berekend over een periode van 12 maanden. Het balanstotaal van het Filmfonds zal voor minder dan 50% uit beleggingen bestaan, alsmede zal minder dan 50% van de verwachte inkomsten afkomstig zijn uit beleggingen. In casu is sprake van een onderneming waarop de AIFM-richtlijn derhalve niet van toepassing is. Het Filmfonds staat derhalve niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Het Prospectus zal niet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Autoriteit Financiële Markten.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Raadpleeg voor u besluit tot investeren altijd het Prospectus. Een eventuele beslissing om in het Filmfonds te participeren, dient u te nemen op basis van het Prospectus. Mogelijk geïnteresseerden in het Filmfonds wordt geadviseerd zich te wenden tot de eigen (belasting) adviseur, zodat een afgewogen oordeel kan worden gevormd.

Top