Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.

Michiel de Ruyter Filmfonds

  • Investering € 10.000,- per participatie
  • Fiscaal aantrekkelijke regeling voor particulieren
  • Hoge rendementskansen*
  • Verzekerde productie d.m.v. completion faciliteit
  • Toezicht door onafhankelijke stichting
  • Vele extra´s voor participanten

22e Film emissie – interessante fiscale regeling!

Het fonds maakt gebruik van afschrijving ineens van een Intellectueel Eigendom (IE) bedrijfsmiddel. Dit betekent voor u 200% aftrek van uw investering in Box I! Naast het fiscale voordeel en de rendementskansen geniet u als participant van een aantal aantrekkelijke extra´s!

De Film

Admiraal Michiel Adriaenszoon de Ruyter is zonder twijfel de beroemdste zeeheld ooit. Zijn innovatieve zeeslagen zetten Nederland in de 17e eeuw al op de kaart als een van de belangrijkste varende naties. Honderden boeken/schilderijen/documentaires/ naslagwerken en (tien)duizenden presentaties/werkstukken/projecten zijn er over hem gemaakt. Maar nog niet eerder een feature film, een film met een grootsheid zoals een held als Michiel de Ruyter verdient. Deze droom hebben de makers. Regisseur Roel Reine komt vanuit Hollywood terug naar Nederland om deze droom te realiseren. De beste mensen uit binnen- en buitenland worden ingezet om dit historische epos over held Michiel de Ruyter te maken tot een film met een verrassend plot voor alle generaties, een film waar Nederland trots op kan zijn.

Michiel de Ruyter Filmfonds

Alle specifieke wetten en gebruiken van de film zijn in dit filmfonds volledig gemaximaliseerd in combinatie met de fiscale mogelijkheden van nu. De fiscaliteit is met name van belang bij tegenvallende resultaten. Er is goed naar de wensen van filmliefhebbers/investeerders geluisterd, tenslotte zijn er al ca. 21 film CV’s/Fondsen met succes in emissie geweest.

De belangrijkste kenmerken zijn:

Looptijd
Het Fonds wordt in beginsel niet ontbonden, er is dus geen looptijd. In het eerste en soms het tweede jaar (nl. gelijk op met de productiekosten) zit de fiscale aftrek i.v.m. de willekeurige afschrijving, daarvoor ontvangt u een invulinstructie. Daarna ontvangt u uw deel uit de inkomsten voor onbepaalde tijd. De inkomsten zijn belast in Box 1 en kunt u eenvoudig zelf in uw Belastingaangifte verwerken. U blijft dus mede-eigenaar van de film!

Inleg
De participatiegrootte bedraagt € 10.000,- of een meervoud daarvan. U kunt aan meerdere films tegelijk mee doen, maar let wel op dat u voldoende aftrekmogelijkheden heeft, in bij voorkeur de 52% schaal. Tenslotte bestaat uw rendement uit mogelijke belastingbesparing in combinatie met uw belaste aandeel in de inkomsten. U kunt ook aan deze opzet meedoen wanneer u al eerder aan filminvesteringen heeft meegedaan.

Rendementen
In de distributieovereenkomst is bedongen dat een afgesproken bedrag van de eerste inkomsten volledig voor het Fonds is, zonder verrekening van voorschotten en marketingkosten. Dit heeft als bijkomend voordeel dat ook in de lagere successcenario’s van de film rendement mogelijk is.
Het is met deze aanpak nog lastig om een nominaal of IRR rendement per jaar te definiëren. De ervaring leert dat de bulk van de exploitatie-inkomsten in de eerste 24 maanden na de première gerealiseerd worden (Let op, deze inkomsten zijn uiteraard belast). Maar u blijft vervolgens meedelen in alle exploitatie-inkomsten van de films die in de loop van de jaren daarna nog binnen komen conform Fondsvoorwaarden, en na ca. 10 jaar (elke 10 jaar) worden doorgaans de meeste distributie- en televisiecontracten vernieuwd, hetgeen een nieuwe inkomstenstroom betekent.

Dit product is krachtens de Wet Financieel Toezicht (WFT) niet vergunningplichtig voor het aanbieden van effecten aan het publiek en staat niet onder toezicht van de Autoriteit Financiele Markten.

*Uiteraard is dit sterk afhankelijk van het genre en de marktomstandigheden op het moment van uitbreng, In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Top