Huurwoningen NL Fonds

Unieke kenmerken:

 • Voornamelijk grondgebonden huurwoningen.
 • Gemiddelde bouwjaar na 2007.
 • In en rond gemeenten met min. 30.000 inwoners.
 • Hypotheek ca. 55-60% van de totale investering.
 • Gemiddeld verwacht direct rendement 7%* per jaar.
 • Gemiddeld verwacht totaalrendement 8,1%* per jaar.
 • Uitkering per kwartaal.
 • Deelname vanaf € 5.000.
 • Uitgifte vierde emissie € 29.800.000.

Initiatiefnemer en toezicht

De Beheerder van het Fonds (Credit Linked Beheer B.V.) beschikt over een door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) verleende vergunning in de zin van artikel 2:65 Wft. Het Fonds en de Beheerder zijn geregistreerd en vallen onder toezicht van de AFM. U kunt hier het AFM goedgekeurde en algemeen verkrijgbare prospectus downloaden. Hierin staan alle kenmerken, kosten en risico’s van het fonds vermeld. Slechts de inhoud van het prospectus is bindend. Credit Linked Beheer B.V. is tevens beheerder van het Groenwoningen Fonds.

Het fonds samengevat

Het Huurwoningen Nederland Fonds zal alleen beleggen in Nederlandse Huurwoningen. Hierbij zal de nadruk worden gelegd op woningcomplexen met een aankoopprijs tussen  €3.000.000 en €9.000.000, zodat een goed gespreide woningportefeuille kan worden opgebouwd.

 • Alleen grondgebonden woningen en appartementen met een bouwjaar vanaf 2007.
 • Het gemiddelde bouwjaar van de aangekochte Woningportefeuille mag niet voor 2012 liggen.
 • Maximaal 30% van de Woningportefeuille zal bestaan uit gereguleerde woningen.
 • Minimaal 60% van de Woningportefeuille zal bestaan uit grondgebonden woningen.

De portefeuille

 • 5 eengezinswoningen in Hazerswoude Dorp (Weidelanden)
 • 17 eengezinswoningen in Wijchen (Hoefse Tuin)
 • 4 eengezinswoningen in Meppel (Centrum/Nieuwveense landen)
 • 19 eengezinswoningen in Arnhem (Bastion)
 • 14 eengezinswoningen in Tilburg (Noorderstreek)
 • 24 eengezinswoningen in Helmond (Weeverspoort)
 • 24 eengezinswoningen in Naaldwijk (Parc Hooglande)
 • 60 eengezinswoningen in Uden (Velmolen)
 • 15 eengezinswoningen in Werkendam (Werkense polder)
 • 18 eengezinswoningen in Lelystad (Schouw)
 • 17 eengezinswoningen in Veenendaal (De Twee Hofdames)
 • 34 eengezinswoningen in Gouda (Westergouwe fase 1)
 • 21 eengezinswoningen in Leerdam (Broekgraaf)
 • 14 eengezinswoningen in Andijk (Mantelhof)
 • 11 eengezinswoningen in Opmeer (Heerenweide)

De hypothecaire financiering

De maximale financiering van het fonds is 55-60% van de aankoopprijs van het vastgoed. Doordat jaarlijks op de financiering wordt afgelost, wordt een gemiddeld financieringsniveau verwacht van ca. 30 tot 40% van de waarde van de woningportefeuille. Op dit moment is de rente op de financiering ca. 2,3%.

Verwacht rendement

U kunt deelnemen met participaties van € 5.000.  Het verwachte gemiddelde directe rendement bedraagt 7%* op jaarbasis. Uitkeringen geschieden per kwartaal. Voorts wordt een indirect rendement verwacht, waardoor het verwachte totaalrendement uitkomt op 8,1% per jaar*.

Risico’s

Beleggen in het Huurwoningen Nederland Fonds brengt, zoals bij elke belegging in vastgoed, risico’s met zich mee. Deze risico’s kunnen leiden tot een lager of negatief rendement. Meer informatie vindt u in het prospectus.

 • Verhuur- en leegstandrisico: leegstand of wanbetaling leiden tot lagere huuropbrengsten en een lager rendement voor de Participanten.
 • Kostenrisico: het risico bestaat dat de kosten van het Fonds (zoals bijvoorbeeld de onderhoudskosten) in werkelijkheid hoger uitvallen.
 • Politiek risico: de fiscale behandeling van beleggingen kan in de toekomst wijzigen.
 • Financieringsrisico: omdat het fonds gebruik maakt van bancaire financiering zullen negatieve ontwikkelingen versterkt doorwerken in de resultaten van het fonds.
 • Renterisico: een stijgende kapitaalmarktrente leidt op termijn tot hogere rentelasten.

Zie het Prospectus voor een volledige beschrijving van de risico’s en de opbouw van het verwachte rendement.

Juridische aspecten

Huurwoningen Nederland Fonds is een fonds voor gemene rekening. Participanten nemen deel in het Fonds door middel van de aankoop van participaties van € 5.000. De minimale deelname is € 5.000 per participant.

* De waarde van een belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief:

[mc4wp_form id=”70482″]

Top