IMMO Huurwoningfonds Nederland

IMMO HUURWONINGFONDS NEDERLAND

IMMO Huurwoningfonds Nederland belegt in een vijftal appartementencomplexen in de steden Dordrecht, Rotterdam, Zoetermeer en Arnhem. Alle genoemde Objecten betreffen binnenstedelijk gelegen, voormalige kantoorgebouwen die in 2016 zijn herontwikkeld en getransformeerd tot appartementencomplexen met in totaal 375 appartementen, 2 commerciële ruimten en 403 parkeerplaatsen. Deze zijn gelegen in een aantrekkelijke woonomgeving in de nabijheid van winkels en openbaar vervoer.

Kermerken:

 • Verwacht totaalrendement 8,5% per jaar
 • Verwacht direct rendement 5,5% per jaar, uitkering per kwartaal
 • Vijf binnenstedelijke voormalige kantoorgebouwen, die in 2016 tot appartementen zijn herontwikkeld en getransformeerd, gelegen in Rotterdam, Dordrecht, Zoetermeer en Arnhem, bestaande uit 375 appartementen en ruim 400 eigen parkeerplaatsen
 • Gelegen in een aantrekkelijke woonomgeving in de nabijheid van winkels en openbaar vervoer
 • Alle appartementen zijn volledig verhuurd en bevinden zich in het betaalbare woningsegment voor starters, dat een groot tekort kent
 • Het onderhoud is tegen een vaste prijs per jaar afgekocht
 • Verwachte looptijd Fonds 7 tot 10 jaar
 • Verwachte looptijd Fonds 7 tot 10 jaar

Beleggen in het fonds brengt risico’s met zich mee zoals vermeld in het prospectus, waaronder het risico van marktwaardedaling, leegstand, rentefluctuaties en (her)financiering. De waarde van de belegging kan daardoor dalen en beleggers dienen zich te realiseren dat zij mogelijk minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd.

* De emissiekosten bedragen 3% en zijn een vergoeding voor het bijeenbrengen van het kapitaal en worden niet meegenomen in de berekening van het rendement.

Het rendement van uw belegging

De totale fondsinvestering, inclusief bijkomende kosten bedraagt €53.500.000. De hypothecaire financiering bedraagt €30.500.000 (circa 57% van de totale fondsinvestering). Het door Participanten in te brengen vermogen bedraagt €23.000.000.

Het verwachte jaarlijkse Direct uitkeerbare Beleggersrendement bedraagt 5,5%. Uitkering hiervan geschiedt per kwartaal. Het indirecte rendement uit verkoop is begroot op 3,0% op jaarbasis. Het verwachte Totaal Beleggersrendement bedraagt 8,5% op jaarbasis. De verwachte looptijd van het fonds bedraagt 7 tot 10 jaar.

De Objecten zijn op het moment van aangaan van het Fonds naar verwachting 100% verhuurd. Indien op het moment van levering toch een appartement in verband met mutatie leeg staat garanderen de verkopers de huur ervan tot aan het moment van wederverhuur voor maximaal 1 jaar.

Deelnemen vanaf € 10.000,-

Er worden 4.600 participaties van € 5.000,- uitgegeven. U betaalt over uw deelname 3% emissiekosten*.

* De emissiekosten zijn een vergoeding voor het bijeenbrengen van het kapitaal  en worden niet meegenomen in de berekening van het rendement.

De objecten

De te verwerven winkelportefeuille bestaat uit uit de volgende Objecten:

 • Het Tomadohuis te Dordrecht
 • De Prins te Rotterdam
 • De Baron te Zoetermeer
 • De Gravin te Arrnhem
 • De Graaf te Arnhem

Alle genoemde Objecten betreffen binnenstedelijk gelegen voormalige kantoorgebouwen, die in 2016 zijn herontwikkeld en getransformeerd tot appartementencomplexen met in totaal 375 appartementen, 2 commerciële ruimten en 403 parkeerplaatsen.

De appartementen zijn op de datum van het prospectus volledig verhuurd. Het huurdersbestand bestaat uit voornamelijk starters uit de doelgroep ‘young professionals’, jongeren tussen de 20 en 30 jaar, die zich richten op betaalbare woningen voor één- of tweepersoonshuishoudens in stedelijke omgevingen. De Objecten zijn alle gelegen op binnenstedelijke locaties nabij winkelvoorzieningen en horeca en goed bereikbaar per auto en openbaar vervoer.

HET TOMADOHUIS TE DORDRECHT

Het appartementencomplex Tomadohuis is gelegen aan de Stationsweg/Burgemeester de Raadtsingel in Dordrecht en betreft een voormalig kantoorgebouw dat oorspronkelijk in 1962 is ontwikkeld en in 2016 volledig is herontwikkeld en getransformeerd tot een appartementencomplex met 54 appartementen voor één- of tweepersoonshuishoudens (het starterssegment).

Het complex heeft een groot gemeenschappelijk dakterras en er is een eigen parkeerplaats beschikbaar op een afgesloten eigen terrein naast het complex met in totaal 51 parkeerplaatsen. De bruto huurprijzen liggen tussen € 570 en € 810 per maand (prijspeil per 1 juli 2017) met daarbij twee uitzonderingen met een gemiddelde huurprijs van € 1.313 per maand.

Van de 54 appartementen bevinden zich 15 appartementen in de gereguleerde huursector (met huurprijzen tot € 710,69 per maand, prijspeil 1 juli 2017) en 39 appartementen bevinden zich in de geliberaliseerde huursector (met huurprijzen vanaf € 710,69 per maand, prijspeil 1 juli 2017). Daarnaast kent het Tomadohuis twee commerciële ruimten op de begane grond.

Het complex is op de datum van het Prospectus volledig verhuurd.

DE PRINS TE ROTTERDAM

Het appartementencomplex De Prins is gelegen aan de Prinsenlaan in Rotterdam en ligt in de wijk Prinsenland in deelgebied Het Lage Land. Het betreft een voormalig kantoorgebouw dat oorspronkelijk in 1982 is ontwikkeld en in 2016 volledig is herontwikkeld en getransformeerd tot een appartementencomplex met 75 appartementen voor één- of tweepersoonshuishoudens (het starterssegment).

Het complex heeft een eigen parkeerterrein met 85 parkeerplaatsen en heeft een gemeenschappelijk gemeubileerd dakterras.

De bruto-huurprijzen liggen tussen € 648 en € 780 per maand (prijspeil per 1 juli 2017). Van de 75 appartementen bevinden zich 72 appartementen in de gereguleerde huursector (met huurprijzen tot € 710,69 per maand, prijspeil 1 juli 2017) en drie appartementen bevinden zich in de geliberaliseerde huursector (met huurprijzen vanaf € 710,69 per maand, prijspeil 1 juli 2017).

Het complex is op de datum van het Prospectus volledig verhuurd.

DE BARON TE ZOETERMEER

Het appartementencomplex De Baron is gelegen aan Bredewater in Zoetermeer en betreft een voormalig kantoorgebouw dat oorspronkelijk in 1978 is ontwikkeld en in 2016 volledig is herontwikkeld en getransformeerd tot een appartementencomplex met 75 appartementen voor één- of tweepersoonshuishoudens (het starterssegment).

Het complex heeft een eigen parkeerterrein met 96 parkeerplaatsen en heeft een gemeenschappelijk gemeubileerd dakterras.

De bruto-huurprijzen liggen tussen € 588 en € 731 per maand (prijspeil per 1 juli 2017). Van de 75 appartementen bevinden zich 71 appartementen in de gereguleerde huursector (met huurprijzen tot € 710,69 per maand, prijspeil 1 juli 2017) en 4

appartementen bevinden zich in de geliberaliseerde huursector (met huurprijzen vanaf € 710,69 per maand, prijspeil 1 juli 2017).

Het complex is op de datum van het Prospectus volledig verhuurd.

DE GRAAF TE ARNHEM

Het appartementencomplex De Graaf is gelegen aan de Singravenlaan/Lange Water in Arnhem en betreft een voormalig kantoorgebouw dat oorspronkelijk in 1989 is ontwikkeld en in 2016 volledig is herontwikkeld en getransformeerd tot een appartementencomplex met 72 studio’s voor één- of tweepersoonshuishoudens (het starterssegment).

Het complex heeft een eigen parkeerterrein met 72 parkeerplaatsen.

De bruto-huurprijzen liggen tussen € 382 en € 554 per maand (prijspeil per 1 juli 2017). Alle appartementen bevinden zich in de gereguleerde huursector (met huurprijzen tot € 710,69 per maand, prijspeil 1 juli 2017).

Het complex is op de datum van het Prospectus volledig verhuurd.

DE GRAVIN TE ARNHEM

Het appartementencomplex De Gravin is gelegen aan de IJssellaan in Arnhem en betreft een voormalig kantoorgebouw dat oorspronkelijk in 1979 is ontwikkeld en 2016 volledig is herontwikkeld en getransformeerd tot een appartementencomplex met 99 appartementen voor één- of tweepersoonshuishoudens (het starterssegment).

Het complex heeft een eigen parkeerterrein met 99 parkeerplaatsen, waarvan er 41 overdekt zijn.

Van de 99 appartementen bevinden zich 85 appartementen in de gereguleerde huursector (met huurprijzen tot € 710,69 per maand, prijspeil 1 juli 2017) en 14 appartementen bevinden zich in de geliberaliseerde huursector (met huurprijzen vanaf € 710,69 per maand, prijspeil 1 juli 2017). De bruto-huurprijzen liggen tussen € 513 en € 890 per maand (prijspeil per 1 juli 2017).

Het complex is op de datum van het Prospectus volledig verhuurd.

Toezicht AFM

IMMO Huurwoningfonds Nederland, een beleggingsinstelling in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft), en haar beheerder Holland Immo Group Beheer BV vallen onder toezicht van en zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Voor IMMO Huurwoningfonds Nederland is het prospectus goedgekeurd door de AFM.
Inschrijving voor deelname is thans mogelijk.

Het algemeen verkrijgbare prospectus wordt gepubliceerd op de website van het fonds (www.hollandimmogroup.nl) U kunt het prospectus hier kosteloos downloaden

Initiatiefnemer

Holland Immo Group heeft ruim 16 jaar ervaring en expertise in het initiëren en beheren van vastgoedbeleggingsfondsen in Nederland en in Duitsland. Holland Immo Group heeft reeds 35 vastgoedbeleggingsfondsen met een totaal belegd vermogen van €–900 miljoen geïnitieerd. Hiermee is Holland Immo Group een Top-5 aanbieder van niet-beursgenoteerde vastgoedbeleggingsfondsen.

IMMO Huurwoningfonds Nederland is een initiatief van Holland Immo Group BV (Initiatiefnemer). De directie en het (asset) managementteam van de Initiatiefnemer bestaat uit 20 professionals met langjarige ervaring op alle facetten van het opzetten en beheren van vastgoedbeleggingsfondsen, zoals financieel, fiscaal, juridisch, property en asset management, investor relations en investment reporting. Holland Immo Group en haar fondsen vallen onder doorlopend toezicht van de AFM.

De directie van Holland Immo Group BV bestaat uit de volgende personen:

mr. M. Kühl MRICS, directievoorzitter en als bestuurder verantwoordelijk voor investeringsanalyses en vastgoedfinanciering alsmede fondsstructurering. Daarnaast neemt hij zitting in het bestuur van Holland Immo Group Beheer BV. Tot slot is de heer Kühl bestuurslid en vice-voorzitter van de branchevereniging voor aanbieders van vastgoedbeleggingsproducten (FORUMVAST Belangenvereniging Aanbieders Vastgoedbeleggingsproducten).

mr. T. Kühl, directeur en als bestuurder verantwoordelijk voor het financiële en operationele fondsbeheer. Daarnaast neemt hij zitting in het bestuur van Holland Immo Group Beheer BV.

Naast de heren M. Kühl en T. Kühl wordt het management team van Holland Immo Group BV gevormd door mevrouw M.F.H. Goesten en de heer L.M. Antonis.

L.M. Antonis, als lid van het management team verantwoordelijk voor investor relations.

M.F.H. Goesten MSRE, als lid van het managment team mede verantwoordelijk voor de acquisitie, dispositie en financiering van de vastgoedportefeuilles.

De op deze website vermelde informatie is van algemene aard, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Bedoelde informatie omvat geen aanbod tot het nemen van deelnemingsrechten in het hier bedoelde beleggingsfonds noch een uitnodiging tot het doen van een dergelijk aanbod. Deelname is alleen mogelijk nadat u heeft kennisgenomen van het officiële prospectus. De beleggingsinstelling IMMO Huurwoningfonds Nederland en haar beheerder Holland Immo Group Beheer BV zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Top