Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.

SocialSensr – EuroGroei Participatie B.V.

  • Participatie in social mediabedrijf SocialSensr
  • Enorme groeimarkt
  • 3%* cumulatieve rente per jaar
  • Bij succes tot 3 maal uw inleg als winst*
  • Verwachte looptijd 3-5 jaar
  • Deelname vanaf € 1.000 (geen emissiekosten)
  • Slechts 800 obligaties beschikbaar

Bekijk hier de functionaliteiten van SocialSensr

Doelstelling van het Fonds

EuroGroei Participatie B.V. heeft een belang verworven in SocialSensr en biedt beleggers de mogelijkheid om te profiteren van een start-up. SocialSensr zorgt ervoor dat gebruikers al hun Social media accounts vanuit één omgeving kunnen beheren. Ze hoeven niet apart in te loggen op de verschillende sociale media. SocialSensr biedt een centrale ‘slimme’ inbox en publisher, een contentmanager, social CRM en ‘big data’ analyses voor inzicht in het social media verkeer. De participant, die kapitaal investeert via obligaties, ontvangt daarvoor een aantrekkelijk rendement en heeft een preferente positie ten opzichte van de initiatiefnemer.

Verwacht rendement

U kunt deelnemen met obligaties van € 1.000. De rente (op jaarbasis) bedraagt 3,0%* voor de obligaties. De rente wordt cumulatief bijgeschreven. Volledige aflossing van de obligaties wordt na 3-5 jaar verwacht. Aflossing van obligaties zal maximaal geschieden tegen 400% van de nominale waarde. Er zijn geen emissiekosten.

Fiscale aspecten voordelig voor particuliere beleggers

Bij deelname aan het Fonds is sprake van een gunstige behandeling omdat Nederlandse privépersonen vallen onder Box III van de inkomstenbelasting. Het ingelegde vermogen wordt gerekend tot inkomsten uit sparen en beleggen, waarbij sprake is van een fictief rendement van 4%. Hierover wordt een belastingpercentage van 30% geheven, wat leidt tot een uiteindelijke belastingheffing van 1,2%.

Juridische aspecten

Het Fonds is per notariële akte opgericht. Het Fonds geeft schuldbekentenissen in de vorm van Obligaties uit aan de Participanten.

Goedkeuring prospectus/vrijstelling van vergunning Autoriteit Financiële Markten

Het fonds valt onder de vrijstellingsregeling Wet op het financieel toezicht (Wft) en staat derhalve niet onder toezicht van de AFM.

* De waarde van een belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst

Top