Winkelfonds Duitsland 9 NV –
Holland Immo Group BV

Unieke kenmerken:

  • Drie binnenstedelijke winkellocaties voor de dagelijkse boodschappen
  • Grote solvabele huurders, o.a. Rewe, Lidl, DM, Action en Takko
  • Langlopende huurcontracten (tot ruim 18 jaar)
  • Hypotheek ca. 48% van totale investering
  • Gemiddeld verwacht direct rendement 7,0%* per jaar
  • Gemiddeld verwacht totaalrendement 8,3%* per jaar
  • Uitkering per kwartaal
  • Deelname vanaf € 10.000 (exclusief 3% emissiekosten)

De initiatiefnemer

Holland Immo Group BV is sinds 2001 actief, en heeft inmiddels 26 fondsen geplaatst. Het totale fondsvermogen deze fondsen bedraagt ongeveer € 760 miljoen, waarvan sinds 2008 circa 245 miljoen euro aan Duitse winkelfondsen.

Het Fonds samengevat

Winkelvastgoedfonds Duitsland 9 NV belegt in drie volledig verhuurde, winkelcentra in Essen (oplevering omstreeks december 2014), Heinsberg (oplevering omstreeks maart 2015) en Magdeburg (oplevering omstreeks oktober 2014). In deze binnenstedelijke winkelcentra zijn 9 huurders ondergebracht. Meer dan 97% van de totale huurstroom wordt gegenereerd door grote winkelketens met langlopende huurcontracten (tot ruim 18 jaar). De winkels zijn binnenstedelijk gelegen aan strategische hoofdverbindingswegen met voldoende eigen parkeerplaatsen.

Verwacht rendement

U kunt deelnemen met participaties van € 5.000 (minimale afname 2 stuks, emissiekosten 3%). Het verwachte gemiddelde directe rendement bedraagt 7,0%* op jaarbasis. Uitkeringen geschieden per kwartaal. Voorts wordt een indirect rendement verwacht, waardoor het verwachte totaalrendement uitkomt op 8,3% per jaar*.

Juridische aspecten

Winkelfonds Duitsland 9 NV is een naamloze vennootschap. Participanten nemen deel in het Fonds door middel van de aankoop van certificaten van € 5.000 exclusief 3% emissiekosten. De minimale deelname is € 10.000 per participant.

Toezicht AFM en prospectustoetsing

Winkelfonds 9 NV, een beleggingsinstelling in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft), en haar beheerder, Holland Immo Group Beheer BV vallen onder toezicht van en zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Voor Winkelfonds Duitsland 9 NV is het prospectus ter goedkeuring voorgelegd aan de AFM in het kader van de Wft. Het prospectus is op (datum nog niet bekend) goedgekeurd.

* De waarde van een belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Top