Credit Linked Vastgoed IX B.V.

Unieke kenmerken:

  • Eerste hypotheekrecht
  • Rente 6,0%*, 7,0%* (afhankelijk van klasse)
  • Bescherming door overwaarde
  • Verwacht effectief rendement tot 6,1%* klasse AA ,10,1%* klasse A
  • Looptijd 2 tot 4 jaar
  • 90 obligaties AA a € 10.000 beschikbaar (geen emissiekosten)
  • 185 obligaties A a € 10.000 beschikbaar (geen emissiekosten)

Het Fonds samengevat

Het fonds koopt een portefeuille van VastgoedObligaties op voornamelijk Duits en Nederlands vastgoed, tegen maximaal 75% van de nominale waarde. Deze Obligaties worden geselecteerd aan de hand van een aantal criteria. Zo moet 90% van de vastgoedportefeuille bestaan uit woningen of retailvastgoed zijn, mag bij particuliere woningen een waardedaling van 30% niet tot verliezen lijden en moet minimaal 50% van de portefeuille Duits vastgoed betreffen.

Verwacht rendement

U kunt deelnemen met obligaties van € 10.000. De rente (op jaarbasis) bedraagt 6,0%* voor de klasse AA obligaties, 7,0%* voor de klasse A obligaties. De rente wordt per kwartaal uitgekeerd. Volledige aflossing van de obligaties wordt na 2 tot 4 jaar verwacht. Aflossing van klasse AA obligaties zal maximaal geschieden tegen 100% van de nominale waarde, en is preferent gesteld aan de aflossing op klasse A  obligaties, welke kunnen worden afgelost tot een hoogte van 100%  van de nominale waarde en een maximale winstdeling van 9,7% Hiermee kan het totaalrendement van klasse A obligaties oplopen tot 10,1%*, bij een aflossing in 2016. Er zijn geen emissiekosten.

Fiscale aspecten voordelig voor particuliere beleggers

Bij deelname aan het Fonds is sprake van een gunstige behandeling omdat Nederlandse privepersonen vallen onder Box III van de inkomstenbelasting. Het ingelegde vermogen wordt gerekend tot inkomsten uit sparen en beleggen, waarbij sprake is van een fictief rendement van 4%. Hierover wordt een belastingpercentage van 30% geheven, wat leidt tot een uiteindelijke belastingheffing van 1,2%.

Juridische aspecten

Het Fonds is een besloten vennootschap naar Nederlands recht en is per notariële akte opgericht. Het Fonds geeft schuldbekentenissen in de vorm van Obligaties uit aan de Participanten. Het toezicht op de activiteiten van het Fonds wordt uitgeoefend door de onafhankelijke Stichting Trust Credit Linked IX, waarvan EuroGroei Beleggingen BV medebestuurder is.

Goedkeuring prospectus/vrijstelling van vergunning Autoriteit Financiële Markten

Credit Linked Vastgoed IX valt onder de vrijstellingsregeling Wet op het financieel toezicht (Wft) en staat derhalve niet onder toezicht van de AFM. Wel is het prospectus ter goedkeuring voorgelegd aan de AFM. Deze heeft op 11 oktober 2012 haar goedkeuring verleend.

* De waarde van een belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst

Top