OPERATION PANDORA
Let op! Geen AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht.

Operation Pandora: Stap in een levensechte science-fiction wereld en beleef een film!

Voordat u uw bericht verstuurt, bekijk hier de basisinformatie over gegevensbescherming

Eurogroei Beleggingen informeert dat de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt door het invullen van dit formulier, worden behandeld door happy2design4u als verantwoordelijke voor deze website.

Doel van het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens: het versturen van informatie die de gebruiker nodig heeft via deze website.

Legitimatie: toestemming van de belanghebbende partij.

Ontvangers: Hosting: hostnet.nl. De hosting is 100% veilig.

Rechten: U kunt uw rechten op toegang, rectificatie, beperking en verwijdering van de gegevens uitoefenen via info@eurogroei.nu, evenals het recht om een ​​claim in te dienen bij een controlerende autoriteit.

Aanvullende informatie: U kunt de aanvullende en gedetailleerde informatie over Gegevensbescherming raadplegen op de website: eurogroei.nu, evenals ons privacybeleid.

  • Tot 48% fiscale teruggave van uw inleg
  • 8,8% verwacht netto rendement per jaar
  • Leuke extra’s voor investeerders zoals bezoek ‘achter de schermen’ tijdens de bouw
  • Als eerste de ervaring meemaken tijdens het beta testen en uitnodiging voor de grand opening

Het project

Operation Pandora is een nieuw ‘out of home entertainment’ concept. In die categorie vallen bijvoorbeeld ook escaperooms, karten, bioscopen, paintball en pretparken. Met andere woorden een fysieke plek die men doorgaans in groepen bezoekt. De pilotlocatie (eerste vestiging) zal in Amsterdam zijn maar het concept is ontworpen als franchise en zal als zodanig in serie worden geproduceerd en internationaal worden verkocht.

Een van de oorzaken achter de groeiende vraag naar out of home entertainment concepten is het feit dat winkelcentra wereldwijd worden gedwongen zichzelf in razend tempo opnieuw uit te vinden nu retail zich verplaatst naar online. Dat is een astronomische hoeveelheid vierkante meters vastgoed dat een nieuwe bestemming zoekt en de algemene consensus is dat deze winkelcentra een combinatie van zogenaamde flagship stores en entertainment centra moeten worden met retail als secundaire functie (‘retailtainment’) aangezien een ervaring één van de weinige dingen is die je niet thuis kunt laten bezorgen.

Operation Pandora is een kruisbestuiving tussen de pretpark industrie en de filmindustrie. Er is zeven jaar gewerkt aan de ontwikkeling van Operation Pandora en het is door de jaren heen uitgegroeid tot een baanbrekend en innovatief project, gedragen door verschillende partijen die ieder in hun eigen veld de top van de markt vertegenwoordigen.

Operation Pandora is qua spektakel vergelijkbaar met de beleving van een moderne high-end attractie in een pretpark, maar dan vertaald naar een persoonlijk en meeslepend verhaal binnen een zéér realistische science-fiction wereld. Er wordt géén gebruikgemaakt van virtual reality. Operation Pandora bestaat uit een enorme fysieke filmset waar met behulp van de AI, robotica, CGI, etc, een tastbare en realistische science-fiction wereld wordt gecreëerd. Dat maakt Operation Pandora tot een hele bijzondere en grensverleggende ervaring.

Bekijk de video

Peter van Bilsen

Internationale verkoop van het concept

Peter van Bilsen, Global Executive Vice President Sales & marketing van Vekoma, de grootste achtbaan bouwer ter wereld (uit Limburg) heeft een enorm internationaal netwerk van ontwikkelaars en investeerders in de entertainmentindustrie. Zijn verwachting is dat er vanuit zijn netwerk minimaal vijf franchise locaties per jaar te realiseren zijn maar dat dat volume zal stijgen in de jaren daarna waarbij onze pilot locatie in Amsterdam als ‘proof of concept’ fungeert. Er is via Peter door meerdere buitenlandse partijen reeds interesse getoond in Operation Pandora.

Philipp van Stratum

Bouwer van het concept

Philipp van Stratum is eigenaar en CEO/creative director van P&P Projects. Een Nederlands bedrijf dat in de afgelopen 34 jaar is uitgegroeid tot een internationaal gerenommeerde naam in de entertainmentindustrie. Ze rekenen grote bedrijven zoals Disney en Universal tot hun klantenkring al kunnen ze helaas het meeste van dat werk niet op hun website tonen in verband met zogenaamde NDA’s (non disclosure agreements). Met meer dan 80 mensen in dienst en drie state-of-the-art werkplaatsen bieden ze een breed scala aan diensten zoals concept ontwikkeling, ontwerp, productie en inbouw op locatie wereldwijd. De ervaring met internationale logistiek en het in serie produceren van complexe technische bouwprojecten (en onderhoud) is cruciaal voor ons project gezien de internationale uitrol van de franchise.

Joeri Holsheimer

Bedenker van het concept

Joeri heeft gestudeerd aan de Nederlandse Filmacademie in Amsterdam en daarna 17 jaar als regisseur in de filmindustrie gewerkt en meer dan 80 internationale tv-en bioscoopcommercials op vijf van de zeven continenten geregisseerd (Coca-Cola, Vodafone, Snickers, Nuon, enz.). Vijf jaar geleden is Joeri gestopt met regisseren en is sindsdien fulltime bezig met de ontwikkeling van Operation Pandora. Als regisseur was het zijn taak om op tijd, binnen budget en met een zo hoog mogelijke productiewaarde een productie af te leveren. Met veel verschillende departementen binnen één crew en extreem hoge kosten per uur tijdens het filmen, is hij gewend aan projectmanagement met militaire efficiëntie om een soepel lopende en commercieel levensvatbare operatie te creëren.

Marktonderzoek

We hebben een consumentenonderzoek laten uitvoeren (N=250) om het marktpotentieel van Operation Pandora in kaart te brengen. Daaruit blijkt dat ruim 36% van de mensen in de leeftijdsgroep 20-50 bereid is €60,- te betalen om operatie pandora te bezoeken. Van die mensen is 77% bereid meer dan een uur te reizen om Operatie pandora te bezoeken en 15% zelfs meer dan 3 uur. Dat resulteert in een TAM (total adressable market) van 882.260 potentiele bezoekers in Nederland. Daarbij is er substantieel gecorrigeerd op overstatement voor zowel ticketprijs als reisbereidheid. In onze businesscase gaan we uit van een bezettingsgraad van 70% waarbij we (een jaar na opening) slechts 15,5 duizend bezoekers per jaar ontvangen. Een fractie van het (nationale) potentieel waarbij we het enorme potentieel van internationaal toerisme in Amsterdam niet eens meerekenen. Het volledige marktonderzoek is hier te downloaden.

Begin 2020 zijn we voor het eerst in het openbaar getreden met Operation Pandora en we hebben sindsdien een community van fans opgebouwd. Meer dan 2500 mensen ontvangen de nieuwsbrief en we hebben bijna 4000 volgers op onze facebook pagina. Onze website is de afgelopen drie jaar door meer dan 22.000 mensen bezocht uit 81 landen. Daarbij kwam het leeuwendeel van de bezoekers uit Nederland (20.007 bezoekers). De reacties zijn in één woord overweldigend. Eind 2020 hebben we een korte video online gezet waarbij we het prototype van onze hexapod vrij lieten rondlopen in Amsterdam. Die werd in enkele dagen meer dan 250.000 keer bekeken op websites zoals VKMAG en Dumpert.

Download het prospectus, het deelnameformulier en de vaststellingsovereenkomst hier

Kenmerken

  • 780 participaties van € 5.000
  • Deelname vanaf € 5.000
  • Ruim 8,8% verwacht netto rendement
  • Fiscale teruggave Box 1, tot 48% van uw inleg*

Door de combinatie van belastingvoordeel en opbrengst uit exploitatie heeft u zicht op een aantrekkelijk rendement.

*Met een participatie maakt u gebruik van de mogelijkheid om de volledige investering in Pandora in de eerste twee jaar af te schrijven. Dat betekent dat u bij een investering van bijvoorbeeld €10.000 en een volledige verrekening tegen het belastingtarief van 49,5% sowieso € 4.839 opbrengst heeft in de eerste twee boekjaren, ook als er geen verdere exploitatieresultaten zouden zijn. Op basis van de gemaakte inschattingen bedraagt het te verwachten netto rendement 8,8% per jaar (bij volledige benutting van de aftrekpost tegen 49,5%).

Het rendement bestaat uit de belastingteruggave, de winst uit de onderneming en het netto verkoopresultaat bij verkoop van de CV. De Beherend Vennoot beschikt over een call-optie waarbij hij het recht kan uitoefenen (niet verplicht) om de rechten op Operation Pandora na 4 jaar (2028) te kopen. De voorwaarden van deze call-optie zijn vooraf vastgelegd en worden nader in het Prospectus toegelicht.

Risico’s en kosten

Potentiële Participanten worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan deelnemen in de CV financiële kansen, maar ook financiële risico’s zijn verbonden. Participanten dienen goede nota te nemen van de volledige inhoud van dit Prospectus en de Bijlagen. Voor inzicht in de specifieke fiscale gevolgen van het participeren in de CV wordt Participanten aangeraden contact op te nemen met de eigen belastingadviseur.

Juridische aspecten

Operation Pandora is een besloten commanditaire vennootschap (CV), opgericht naar Nederlands recht. Een besloten CV heeft geen rechtspersoonlijkheid. Om die reden is niet de CV zelf, maar zijn de vennoten aansprakelijk voor de schulden. Participanten in het project Operation Pandora zijn slechts aansprakelijk tot het bedrag van hun inleg. De CV wordt bestuurd door de Beherend Vennoot, Operation Pandora B.V. en EuroGroei Films B.V. Het economische eigendom van Operation Pandora berust bij de CV, waardoor de exploitatieresultaten van Operation Pandora ten goede komen aan de Participanten. De Stichting Bewaarder EuroGroei Fondsen voert in het belang van de Participanten een aantal belangrijke taken uit, zoals het innen van gelden van Participanten op een derdenrekening; het vrijgeven van gelden aan de Beherend Vennoot op basis van onderbouwing en facturen en het uitbetalen van het exploitatieresultaat aan Participanten.

* De waarde van een belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Lees het informatiememorandum van het fonds.

Aanmelden nieuwsbrief


 AVG en Marketingtoestemmingen

Eurogroei gebruikt de gegevens die u op dit formulier verstrekt om contact met u op te nemen en om Nieuwsbrieven en nieuwe proposities aan te bieden.

U kunt op elk moment van gedachten veranderen door op de link Abonnement opzeggen te klikken in de voettekst van elke email die u van ons ontvangt, of door contact met ons op te nemen via info@eurogroei.nu. We zullen uw gegevens met respect behandelen. Bezoek onze website voor meer informatie over onze privacypraktijken. Door hieronder te klikken, stemt u ermee in dat wij uw gegevens mogen verwerken in overeenstemming met deze voorwaarden.

Top