Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.

26e Film: Belastingvriendelijk investeren in filmfonds Tulipani, liefde, eer en een fiets

  • Investering € 5.000,- per participatie (deelname met een minimum van 2 stuks)
  • Fiscaal aantrekkelijke regeling voor particulieren
  • Aantrekkelijk rendement (35%* bij 52-IB)
  • Internationale opbrengsten van de film
  • Verzekerde productie d.m.v. completion bond
  • Toezicht door onafhankelijke stichting
  • Vele extra´s voor participanten

Rendement

De rendementsberekeningen zijn gebaseerd op een vijftal scenario’s (LOW-HIGH). De uitkomsten van die scenario’s zijn in bovenstaande tabel vereenvoudigd weergegeven per participatie van € 5.000,- bij een inkomstenbelastingtarief van 52%.

De Film

TULIPANI, LIEFDE, EER EN EEN FIETS wordt een meeslepende romantische tragikomedie. De speelfilm is een romantisch sprookje voor volwassenen over liefde, eer, deugd en het noodlot. Na de Watersnoodramp in 1953 stapt de Nederlandse boer Gauke op zijn fiets en rijdt, bepakt met een zak tulpenbollen, naar Italië, waar hij een nieuw bestaan opbouwt en de strijd aangaat met de lokale maffia. Vijfentwintig jaar later komt zijn dochter – de Canadese Anna – naar Italië en ontdekt de liefde van haar leven en samen ontdekken zij de geschiedenis van haar vader. Anna besluit de strijd van haar vader na vijfentwintig jaar voort te zetten. De opnames voor TULIPANI, LIEFDE, EER EN EEN FIETS starten in het najaar en zullen met name in Zuid-Italië plaatsvinden. De film wordt eind 2016 in de bioscoop verwacht.

Productie en regie

HANS DE WEERS (producent) en MARLEEN GORRIS (regisseur) zijn terug met de verfilming van TULIPANI, LIEFDE, EER EN EEN FIETS. Zij maakten eerder samen de met een Oscar bekroonde speelfilm Antonia. HANS DE WEERS en MARLEEN GORRIS hebben ieder hun internationale sporen ruimschoots verdiend, en maken met TULIPANI, LIEFDE, EER EN EEN FIETS gezamenlijk hun eerste internationale speelfilm.

Internationale Productie

TULIPANI, LIEFDE, EER EN EEN FIETS zal worden gemaakt in samenwerking met twee gerenommeerde co-producenten: Draka Productions uit Italië en Don Carmody Productions uit Canada, winnaar van een Oscar voor hun film Chicago en nog vele andere prijzen, waaronder de Golden Globes.
De verwachting is dat TULIPANI, LIEFDE, EER EN EEN FIETS met een team van Oscar-regisseur en producenten en internationale acteurs, in een commercieel aantrekkelijk genre (romantische komedie), een breed en wereldwijd publiek zal bereiken. Participanten delen mee in alle wereldwijde opbrengsten.

Cast

In de hoofdrol zien we GIJS NABER. Hij was onder meer te zien in de speelfilm Aanmodderfakker, waarvoor hij een Gouden Kalf voor beste mannelijke hoofdrol won. Daarnaast speelde hij in films zoals Homies, Loft en De Heineken Ontvoering. Voor de vrouwelijke hoofdrol zal een internationale veelbelovende actrice worden aangetrokken.

Tulipani, liefde, eer en een fiets

Alle specifieke wetten en gebruiken van de Film zijn in dit Filmfonds gemaximaliseerd in combinatie met de fiscale mogelijkheden van nu. De fiscaliteit is met name van belang bij tegenvallende resultaten. Er is goed naar de wensen van filmliefhebbers en investeerders geluisterd, tenslotte zijn er al 24 filmproducties met succes gefinancierd.

De belangrijkste kenmerken zijn:

Looptijd
De looptijd van het Fonds is naar verwachting 24 maanden. De voorbrengingskosten van de Film zijn naar verwachting voor 39% toe te rekenen aan het jaar 2015 en voor 61% in het jaar 2016. U ontvangt voor beide jaren een fiscale invulinstructie om de aftrekposten in beide jaren in uw Belastingaangifte te verwerken. U bent mede-eigenaar van de Film tot het moment van staking.

Rendement
Het verwachte rendement van 34%* is op jaarbasis, gebaseerd op inschattingen van de distributeur en producent (medium-high scenario) en bij een volledige benutting van de aftrekpost tegen een inkomstenbelastingtarief van 52% (exclusief besparing van 1,2% vermogensrendementsheffing).

De ervaring leert dat de bulk van de exploitatie-inkomsten in de eerste 24 maanden na de première gerealiseerd worden (Let op, deze inkomsten zijn uiteraard belast). De ervaring leert ook dat een inschatting onjuist kan blijken en de opbrengsten kunnen tegenvallen waardoor participanten minder terugontvangen dan verwacht.

In de distributieovereenkomst is bedongen dat een afgesproken bedrag van de eerste inkomsten volledig voor het Filmfonds zijn, zonder verrekening van voorschotten en marketingkosten. Dit heeft als bijkomend voordeel dat ook in de lagere successcenario’s van de Film een rendement mogelijk is.

Toezicht en disclaimer
Voor het aanbieden van participaties in het Filmfonds geldt een vrijstelling van de vergunnings- en prospectusplicht. De totale tegenwaarde van de participaties bedraagt minder dan € 2,5 miljoen, berekend over een periode van 12 maanden. Het balanstotaal van het Filmfonds zal voor minder dan 50% uit beleggingen bestaan, alsmede zal minder dan 50% van de verwachte inkomsten afkomstig zijn uit beleggingen. In casu is sprake van een onderneming waarop de AIFM-richtlijn derhalve niet van toepassing is. Het Filmfonds staat derhalve niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Het Prospectus zal niet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Autoriteit Financiële Markten.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Raadpleeg voor u besluit tot investeren altijd het Prospectus. Een eventuele beslissing om in het Filmfonds te participeren, dient u te nemen op basis van het Prospectus. Mogelijk geïnteresseerden in het Filmfonds wordt geadviseerd zich te wenden tot de eigen (belasting) adviseur, zodat een afgewogen oordeel kan worden gevormd.

Top