Groenwoningen Fonds

Het Groenwoningen Fonds belegt via winstdelende leningen aan Werkmaatschappij Groenwoningen B.V. in duurzame en energiezuinige huurwoningen in Nederland. Het fonds is door de overheid aangewezen als fiscaal groenfonds, waardoor particuliere participanten profiteren van een jaarlijks belastingvoordeel (onder voorwaarden) van minimaal 1,28% en maximaal 2,38%.

Naast het belastingvoordeel genieten de particuliere beleggers in het Groenwoningen Fonds een stabiel direct verhuurrendement. Bovendien kan een extra rendement worden verkregen door de verkoop van vrijgekomen woningen. Dit leidt naar verwachting tot 5,3%* dividend tot ultimo 2020 oplopend tot 7,3%* en een totaal effectief jaarrendement van 7,7%* (exclusief belastingvoordeel).

Beleggen in het Groenwoningen Fonds brengt, zoals bij elke belegging in vastgoed, risico’s met zich mee. Deze risico’s kunnen leiden tot een lager rendement. Meer informatie hierover vindt u in het prospectus.

Unieke kenmerken:

  • Het Fonds is een ministerieel aangewezen (fiscaal) Groenfonds.
  • Het fonds belegt hoofdzakelijk in duurzame woningen.
  • De participant profiteert van een belastingkorting.
  • Het Fonds valt onder AFM-toezicht en heeft AFM-vergunning.
  • Deelname vanaf € 5.000,-.
  • 5,3% dividend in 2018 en 2019.
  • 1,28% – 2,38% jaarlijks belastingvoordeel.
  • 7,7% verwacht rendement, exclusief fiscaal voordeel.
  • Uitkering per kwartaal.

Risico’s

01. VERHUUR- EN LEEGSTANDRISICO
Leegstand of wanbetaling leiden tot lagere huuropbrengsten en een lager rendement voor de Participanten. Langdurige leegstand kan leiden tot noodzakelijke aanpassingen in de woningen om een nieuwe huurder te vinden. Ook bestaat het risico dat in een nieuw huurcontract een lagere huurprijs wordt opgenomen, waardoor huurinkomsten zullen teruglopen.

02. KOSTENRISICO’S
Het risico bestaat dat de kosten van het Fonds (zoals bijvoorbeeld de onderhoudskosten) in werkelijkheid hoger uitvallen, of dat er kosten moeten worden gemaakt die van tevoren niet waren begroot. Dergelijke hogere kosten leiden tot een lager rendement voor de Participanten.

03. POLITIEKE RISICO’S
De fiscale behandeling van groene beleggingen kan in de toekomst wijzigen.

04. FINANCIERINGSRISICO
Omdat het fonds gebruik maakt van bancaire financiering zullen negatieve ontwikkelingen versterkt doorwerken in de resultaten van het fonds. Daarnaast kan de rente meer stijgen dan is geprognosticeerd.

Zie het prospectus voor een volledige beschrijving van de risico’s, de opbouw van het verwachte rendement en het fiscale voordeel.

Woningportefeuille

Met de opbrengst van de emissies van het Groenwoningen Fonds wordt via winstdelende leningen aan Werkmaatschappij Groenwoningen, belegd in (voornamelijk) vrije sector huurwoningen gekocht. De woningen hebben doorgaans een luxe keuken met inbouwapparatuur zoals een keramische of inductie kookplaat, combimagnetron, koeldiepvriescombinatie en vaatwasser. Voorts beschikken ze over een ruime luxe badkamer met hard glazen douchecabine, hangend toilet en dubbele wastafel. Het energielabel van de aangekochte woningen is altijd A⁺⁺⁺⁺. Huurders hebben hierdoor bij een gemiddeld energieverbruik, geen of zeer lage energielasten.

Voor de aankoop van Nederlandse huurwoningen in de te liberaliseren en vrije sector houden we o.a. rekening met:
– Aankoop van Nederlandse nieuwbouw huurwoningen in de te liberaliseren en vrije sector.
– Geen aankopen in krimpgemeenten in Groningen, Zuid-Limburg, de Achterhoek en Zeeuws-Vlaanderen.
– Gespreide woningportefeuille.
– Minimaal 70% wordt belegd in duurzame en energiezuinige woningen.

Toezicht AFM en prospectustoetsing

Het Groenwoningen Fonds, een beleggingsinstelling in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft), en haar beheerder, Credit Linked Beheer BV vallen onder toezicht van en zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Voor Groenwoningen Fonds is het prospectus ter goedkeuring voorgelegd aan de AFM in het kader van de Wft. Het prospectus is goedgekeurd en geregistreerd conform de AIFMD richtlijnen.

* De waarde van een belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Top