Huurwoningen NL Fonds

Unieke kenmerken:

 • Voornamelijk grondgebonden huurwoningen.
 • Gemiddelde bouwjaar na 2007.
 • In en rond gemeenten met min. 30.000 inwoners.
 • Hypotheek ca. 55-60% van de totale investering.
 • Gemiddeld verwacht direct rendement 7,6%* per jaar.
 • Gemiddeld verwacht totaalrendement 9,1%* per jaar.
 • Uitkering per kwartaal.
 • Deelname vanaf € 5.000.
 • Uitgifte derde emissie € 30.500.000.

Initiatiefnemer en toezicht

De Beheerder van het Fonds (Credit Linked Beheer B.V.) beschikt over een door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) verleende vergunning in de zin van artikel 2:65 Wft. Het Fonds en de Beheerder zijn geregistreerd en vallen onder toezicht van de AFM. U kunt hier het AFM goedgekeurde en algemeen verkrijgbare prospectus downloaden. Hierin staan alle kenmerken, kosten en risico’s van het fonds vermeld. Slechts de inhoud van het prospectus is bindend. Credit Linked Beheer B.V. is tevens beheerder van het Groenwoningen Fonds.

Het fonds samengevat

Het Huurwoningen Nederland Fonds zal alleen beleggen in Nederlandse Huurwoningen. Hierbij zal de nadruk worden gelegd op woningcomplexen met een aankoopprijs tussen  €3.000.000 en €9.000.000, zodat een goed gespreide woningportefeuille kan worden opgebouwd.

 • Alleen grondgebonden woningen en appartementen met een bouwjaar vanaf 2007.
 • Het gemiddelde bouwjaar van de aangekochte Woningportefeuille mag niet voor 2012 liggen.
 • Maximaal 30% van de Woningportefeuille zal bestaan uit gereguleerde woningen.
 • Minimaal 60% van de Woningportefeuille zal bestaan uit grondgebonden woningen.

De portefeuille

 • 17 eengezinswoningen met 22 parkeerplaatsen in Wijchen (Hoefse Tuin)
 • 3 eengezinswoningen en 1 appartement in Meppel (Centrum/Nieuwveense landen)
 • 19 eengezinswoningen in Arnhem (Bastion)
 • 5 eengezinswoningen in Hazerswoude Dorp (Weidelanden)
 • 11 eengezinswoningen in Helmond (Weeverspoort fase 1)
 • 24 eengezinswoningen in Naaldwijk (Parc Hooglande)
 • 11 eengezinswoningen in Opmeer (Heerenweide)
 • 18 eengezinswoningen in Lelystad (Schouw)
 • 14 eengezinswoningen in Tilburg (Noorderstreek)
 • 13 eengezinswoningen in Helmond (Weeverspoort fase 2)
 • 15 eengezinswoningen in Werkendam (Werkense polder)

De hypothecaire financiering

De maximale financiering van het fonds is 55-60% van de aankoopprijs van het vastgoed. Doordat jaarlijks op de financiering wordt afgelost, wordt een gemiddeld financieringsniveau verwacht van ca. 30 tot 40% van de waarde van de woningportefeuille. Op dit moment is de rente op de financiering ca. 2,3%.

Verwacht rendement

U kunt deelnemen met participaties van € 5.000.  Het verwachte gemiddelde directe rendement bedraagt 7,6%* op jaarbasis. Uitkeringen geschieden per kwartaal. Voorts wordt een indirect rendement verwacht, waardoor het verwachte totaalrendement uitkomt op 9,1% per jaar*.

Het risico

Beleggen in het Huurwoningen Nederland Fonds brengt, zoals bij elke belegging in vastgoed, risico’s met zich mee zoals vermeld in het prospectus, waaronder het risico van marktwaardedaling, leegstand, rentefluctuaties en (her) financiering. In het bijzonder hebben de mate waarin de vastgoedportefeuille wordt geconfronteerd met leegstand, de hoogte van de diverse kosten en lasten voor het Fonds en de hoogte van de huurinkomsten uit de vastgoedportefeuille, een belangrijke invloed op het rendement. Deze risico’s kunnen leiden tot een lager rendement. Meer informatie hierover vindt u in het prospectus.

Juridische aspecten

Huurwoningen Nederland Fonds is een fonds voor gemene rekening. Participanten nemen deel in het Fonds door middel van de aankoop van participaties van € 5.000. De minimale deelname is € 5.000 per participant.

* De waarde van een belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Top