Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.

Maatschap Boer kiest Zon

Unieke Kenmerken:

  • Hoge Fiscale aftrekpost 2014
  • Landelijke ruling
  • Deelname maatschap vanaf € 15.000,-
  • Mogelijkheid om 60% van Fiscale aftrek naar 2015 te verschuiven
  • Aftrekpost 253% van het deelnamebedrag
  • Belastingteruggave jaar 1 132% van het deelnamebedrag (bij tarief IB van 52%)

Het fonds samengevat

Door deelname in de Maatschap vanaf €15.000,- kunt u in het jaar 2014 gebruik maken van de met de Belastingdienst gemaakte afspraken over de regeling Energie Investeringsaftrek (EIA) en de reguliere afschrijvingen. Als gevolg van deze (vervroegde) fiscale afschrijving zal het Fonds negatieve resultaten boeken in 2014 . Hierdoor ontstaat de mogelijkheid voor participanten om hun aandeel in dit negatieve resultaat af te trekken van het belastbaar inkomen in Box I (inkomstenbelasting).

Doelstelling Maatschap Boer kiest Zon

Doelstelling van de Maatschap is om agrariërs in de gelegenheid te stellen, zonder investering vooraf, daken met asbestvervuiling te vervangen door nieuwe daken met zonnepanelen. Dit kan door een uitgebalanceerd leaseconcept waarbij alle zorg voor installatie en technisch onderhoud bij de gebruiker wordt weggenomen. De Maatschap biedt de gebruiker een ontzorgingsconcept op het gebied van asbestsanering en verzorgt de plaatsing van een nieuw dak met zonnepanelen. De participant, die kapitaal investeert in de Maatschap, ontvangt daarvoor een aantrekkelijk rendement en profiteert van de Energie Investeringsaftrek (EIA) en de reguliere afschrijvingen. Hierdoor ontstaat een comfortabele fiscale rugdekking.

Het rendement

Het rendement voor de participanten betreft een een combinatie van de belastingteruggave over 2014 middels de EIA en de reguliere afschrijvingen, deze zijn vastgelegd in een ruling met de belastingdienst en de exploitatie-inkomsten.

Fiscale Aspecten Maatschapsdeel

Bij uw deelname rechtstreeks in de maatschap ontstaat een aftrekpost in Box I. Bij een volledige belastingaftrek tegen het maximale tarief (52% IB) bedraagt het nettoresultaat na verrekening over het fiscaal jaar 2014 € 19.705,- per participatie van € 15.000,-.

* De waarde van een belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst

Top