Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.

Maatschap HappyWhale Friesland

Unieke kenmerken:

  • Verduurzaming van waterrecreatie
  • Hoge Fiscale aftrekpost 2015
  • Landelijke ruling
  • Deelname maatschap vanaf € 5.000,-
  • Mogelijkheid om aftrekpost te verschuiven
  • Aftrekpost 242% van het deelnamebedrag
  • Belastingteruggave 2015,126% van het deelnamebedrag (bij tarief IB van 52%)

Het fonds samengevat

Door deelname in de Maatschap vanaf € 5.000,- kunt u in het jaar 2015 gebruik maken van de met de Belastingdienst gemaakte afspraken over de regeling Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) en de Milieu investeringsaftrek (MIA). Als gevolg van deze (vervroegde) fiscale afschrijving zal het Fonds negatieve resultaten boeken in 2015 . Hierdoor ontstaat de mogelijkheid voor participanten om hun aandeel in dit negatieve resultaat af te trekken van het belastbaar inkomen in Box I (inkomstenbelasting).

Doelstelling Maatschap HappyWhale Friesland

Naast een bijdrage aan de vermindering van CO2- en  fijnstofuitstoot, levert HappyWhale ook een bijdrage aan de lokale omgeving. Enerzijds in de vorm van werkgelegenheid ten behoeve van de bouw, het onderhoud en de exploitatie van de vaartuigen. Anderzijds door een aanjagende werking op het gebied van recreatie, cultuur en imago. HappyWhale wil met dit project een rol spelen in de verdere acceptatie en adoptie van elektrisch varen in Nederland.

Het project

Landelijk wordt duurzaam watertoerisme gestimuleerd. Een obstakel om tot verduurzaming te komen ligt in een gebrek aan financiering. Maatschap HappyWhale Friesland (HappyWhale) speelt hier met een nieuw concept op in. HappyWhale vindt daarbij aansluiting bij een aantal overheidsregelingen waardoor de exploitatie van een elektrisch vaartuig (sloep) nu ook voor (kleinere) ondernemers haalbaar is. HappyWhale wil in Friesland binnen 2 jaar een vloot van 200 elektrisch aangedreven vaartuigen in de vaart te brengen.

Het rendement

Het rendement voor de participanten betreft een een combinatie van de belastingteruggave over 2015 middels de VAMIL en de MIA, deze zijn vastgelegd in een ruling met de belastingdienst en de exploitatie-inkomsten.

Fiscale Aspecten Maatschapsdeel

Bij uw deelname rechtstreeks in de maatschap ontstaat een aftrekpost in Box I. Bij een volledige belastingaftrek tegen het maximale tarief (52% IB) bedraagt het nettoresultaat na verrekening over het fiscaal jaar 2015 € 6.304,- per participatie van € 5.000,-.

* De waarde van een belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst

Top