Orion Obligatie Hotel Brugge
Let op! Geen AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht.

Orion 5,75% Obligatie Hotel Brugge met 1e hypotheekrecht

De initiatiefnemer

Orion Global Hospitality is opgericht door Hans-Poul Veldhuijzen van Zanten. Samen met CFO Jaïr Hené was hij de stuwende kracht achter het succesvolle easyHotel Benelux.

Voordat u uw bericht verstuurt, bekijk hier de basisinformatie over gegevensbescherming

Eurogroei Beleggingen informeert dat de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt door het invullen van dit formulier, worden behandeld door happy2design4u als verantwoordelijke voor deze website.

Doel van het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens: het versturen van informatie die de gebruiker nodig heeft via deze website.

Legitimatie: toestemming van de belanghebbende partij.

Ontvangers: Hosting: hostnet.nl. De hosting is 100% veilig.

Rechten: U kunt uw rechten op toegang, rectificatie, beperking en verwijdering van de gegevens uitoefenen via info@eurogroei.nu, evenals het recht om een ​​claim in te dienen bij een controlerende autoriteit.

Aanvullende informatie: U kunt de aanvullende en gedetailleerde informatie over Gegevensbescherming raadplegen op de website: eurogroei.nu, evenals ons privacybeleid.

Het fonds

Orion Global Hospitality heeft de mogelijkheid om een bestaand hotel in de populaire stad Brugge aan te kopen. Voor de financiering hiervan worden obligaties uitgegeven.

Wie is Orion Global Hospitality (OGH)?

  • OGH is opgericht door Hans-Poul Veldhuijzen van Zanten, een 53 jariege serieondernemer met een succesvol trackrecord: Hans-Poul was samen met CFO Jaïr Hené de stuwende kracht achter het zeer succesvolle easyHotel Benelux, een keten van 8 hotels.
  • OGH heeft een lange termijn strategie waarbij een nieuwe hotelketen wordt opgezet en diverse ‘leisure’ projecten worden gerealiseerd.
  • EuroGroei Beleggingen is toegetreden tot de directie van Orion Global Finance B.V..

Het hotel

Het hotel is gelegen in het historische centrum van Brugge (Pandreitje 18) en heeft momenteel 22 kamers. Het hotel verkeert in goede algemene staat en is recent gerenoveerd. Na aanschaf zal het worden aangepast naar het concept van OGH met een lagere kostenstructuur. De verwachting is dat er in de toekomst nog 5 kamers aan het hotel kunnen worden toegevoegd.

De obligatielening

  • 380 obligaties van € 10.000
  • Rente 5,75% per jaar, te betalen per maand
  • Geen emissiekosten
  • Looptijd 3 jaar
  • 1e recht van hypotheek en beperking uitkering dividend

Download het informatiememorandum, de brochure, en het deelnameformulier hier:

Risico’s en kosten

Aan beleggen zijn risico’s en kosten verbonden. Hierover leest u meer in het informatiememorandum.

Vastgoed is een langetermijnbelegging waarmee goede rendementen behaald kunnen worden. Als belegger dient u er van bewust te zijn dat beleggen risico’s met zich meebrengt. Voorbeelden van risico’s zijn markt-, rente-, verhuur-, leegstands- en liquiditeitsrisico’s. De risico’s van beleggen in vastgoed in het algemeen en in dit fonds in het bijzonder zijn omschreven in het informatiememorandum.

Juridische aspecten

Orion Global Finance B.V. (uitgevende instelling) is een besloten vennootschap waarvan bij plaatsing 100% van de aandelen gehouden worden door Orion Global Hospitality Holding B.V. Obligatiehouders stellen vreemd vermogen beschikbaar aan de vennootschap in de vorm van een obligatielening.

* De waarde van een belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Lees het informatiememorandum van het fonds.
.

Aanmelden nieuwsbrief


 AVG en Marketingtoestemmingen

Eurogroei gebruikt de gegevens die u op dit formulier verstrekt om contact met u op te nemen en om Nieuwsbrieven en nieuwe proposities aan te bieden.

U kunt op elk moment van gedachten veranderen door op de link Abonnement opzeggen te klikken in de voettekst van elke email die u van ons ontvangt, of door contact met ons op te nemen via info@eurogroei.nu. We zullen uw gegevens met respect behandelen. Bezoek onze website voor meer informatie over onze privacypraktijken. Door hieronder te klikken, stemt u ermee in dat wij uw gegevens mogen verwerken in overeenstemming met deze voorwaarden.

Top