Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.

Stille Maatschap 123Energie
Obligaties

Unieke kenmerken:

  • Duurzame investering
  • Vaste Rente 7,0%* (uitkering per kwartaal)
  • 300% zekerheid vanwege pandrecht
  • Langdurige lease overeenkomsten(17jr.)
  • Looptijd 1-8 jaar
  • 144 obligaties a € 5.000,- (minimale afname 2 stukken)>

Doelstelling van het Fonds

Doelstelling van het fonds is om particulieren in de gelegenheid te stellen, zonder investering vooraf, over te stappen op schone en duurzame zonne-energie. Dit kan door een uitgebalanceerd leaseconcept waarbij alle zorg voor installatie en technisch onderhoud bij de particuliere gebruiker wordt weggenomen. 123Energie zorgt voor de aanschaf en de installatie van zonnepanelen voor de woning, waarbij de Maatschap het juridische eigendom van de installaties verwerft, financiering beschikbaar stelt en zorgt voor het technisch onderhoud en het beheer van de installaties. De participant, die kapitaal investeert via obligaties, ontvangt daarvoor een aantrekkelijk rendement en heeft een preferente positie ten opzichte van de initiatiefnemer.

Verwacht rendement

U kunt deelnemen met obligaties van € 5.000(minimaal 2). De rente (op jaarbasis) bedraagt 7,0%* voor de obligaties. De rente wordt per kwartaal uitgekeerd. Volledige aflossing van de obligaties wordt na 1-8 jaar verwacht. Aflossing van obligaties zal maximaal geschieden tegen 100% van de nominale waarde. Er zijn geen emissiekosten.

Fiscale aspecten voordelig voor particuliere beleggers

Bij deelname aan het Fonds is sprake van een gunstige behandeling omdat Nederlandse privepersonen vallen onder Box III van de inkomstenbelasting. Het ingelegde vermogen wordt gerekend tot inkomsten uit sparen en beleggen, waarbij sprake is van een fictief rendement van 4%. Hierover wordt een belastingpercentage van 30% geheven, wat leidt tot een uiteindelijke belastingheffing van 1,2%.

Juridische aspecten

Het Fonds is per notariële akte opgericht. Het Fonds geeft schuldbekentenissen in de vorm van Obligaties uit aan de Participanten. Het toezicht op de activiteiten van het Fonds wordt uitgeoefend door de onafhankelijke Stichting Trust 123Energie, waarvan EuroGroei Beleggingen BV medebestuurder is.

Goedkeuring prospectus/vrijstelling van vergunning Autoriteit Financiële Markten

Maatschap123Energie valt onder de vrijstellingsregeling Wet op het financieel toezicht (Wft) en staat derhalve niet onder toezicht van de AFM.

* De waarde van een belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst

Top