Synvest Belegging Fonds

SynVest German RealEstate Fund NV

De initiatiefnemer

SynVest Fund Management B.V. is sinds 2005 actief als fondsbeheerder.

Het fonds

Het SynVest German RealEstate Fund heeft als doelstelling het realiseren van een optimaal rendement uit de exploitatie van Duits vastgoed. Tevens wordt gestreefd naar waardegroei van de beleggingsportefeuille. Hiertoe wordt een stringente beleggingsstrategie gehanteerd, waarbij de nadruk ligt op (zorg)woningen en winkels. De totale fondsinvestering groeit naar verwachting dit jaar naar € 140 miljoen euro en is gespreid belegd. Deelname aan het fonds is flexibel, bijvoorbeeld in vergelijking tot een C.V. Maandelijks toe- en uittreding tot het fonds onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Het fonds kan certificaten inkopen tegen een koers die maandelijks wordt vastgesteld en gepubliceerd. Het fonds kent geen vaste looptijd en geen omvangbeperking.

Unieke kenmerken:

  • Maandelijks voorschotdividend 6,9%* : uitkeren of herbeleggen.
  • Beleggen al vanaf € 5.000,- (de huidige handelskoers is € 4.300,-*).
  • Mogelijkheid van periodiek inleggen, al vanaf € 100,- per maand.
  • Profiteert van de sterke Duitse economie.
  • Meerdere typen vastgoed in één fonds (risicospreiding).
  • Open end fonds.
  • Flexibel toe- en uittreden.
  • Geen emissiekosten.
  • Doorlopende AFM vergunning.

Verwacht rendement

U kunt deelnemen vanaf € 5.000,- (de huidige handelskoers is € 4.300,-*), of via periodieke betalingen vanaf € 100,- per maand. Momenteel bedraagt het maandelijks uitkeerbare rendement 6,9%* nominaal. Daarnaast wordt, indien mogelijk, één keer per jaar een slotdividend uitgekeerd. Bij gelijkblijvende omstandigheden verwacht men een stijging van het directe rendement tot 9,6%* in 7 jaar.

Risico’s

Beleggen in het fonds brengt risico’s met zich mee zoals vermeld in het prospectus, waaronder het risico van marktwaardedaling, leegstand, rentefluctuaties en (her)financiering. De waarde van de belegging kan daardoor dalen en beleggers dienen zich te realiseren dat zij mogelijk minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd.

Fiscale aspecten voordelig voor particuliere beleggers

Beleggen in het SynVest German RealEstate Fund is voor de meeste particuliere beleggers een fiscaal uiterst vriendelijk manier om te beleggen. De gerealiseerde vermogenswinst bij verkoop van het onroerend goed is namelijk belastingvrij. Het ingelegde vermogen zal in het huidige fiscale stelsel worden belast in box 3 (inkomsten uit sparen en beleggen), waarbij sprake is van een fictief rendement van 4% en hierover een belastingpercentage van 30%, wat leidt tot een uiteindelijke belastingheffing van 1,2%.

Juridische aspecten

Het fonds is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht en is per notariële akte opgericht. Deelname aan het fonds is mogelijk door het nemen van certificaten van gewone aandelen die worden toegekend door de Stichting Administratiekantoor SynVest beleggingsfondsen. Het administratiekantoor houdt voor de participanten de juridische eigendom van de aandelen.

Vergunning Autoriteit Financiële Markten

SynVest Fund Management BV beschikt over een vergunning als bedoeld in artikel 2:65 lid 1 Wet op het financieel toezicht en is opgenomen in het register dat wordt gehouden door de AFM.

Het algemeen verkrijgbare prospectus wordt gepubliceerd op de website van het fonds (www.synvest.nl) en/of de beheerder. U kunt het prospectus hier kosteloos downloaden.

* De waarde van een belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Lees het prospectus zorgvuldig door!

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief:

[mc4wp_form id=”70482″]

Top