Huurwoningen NL Fonds

Unieke kenmerken:

 • Voornamelijk grondgebonden huurwoningen.
 • Gemiddelde bouwjaar na 1990.
 • In en rond gemeenten met min. 30.000 inwoners.
 • Hypotheek ca. 55-60% van de totale investering.
 • Gemiddeld verwacht direct rendement 7,0%* per jaar.
 • Gemiddeld verwacht totaalrendement 7,8%* per jaar.
 • Uitkering per kwartaal.
 • Deelname vanaf € 5.000.
 • Uitgifte tweede emissie € 11.000.000.

De initiatiefnemer

Credit Linked Beheer B.V. is een beheerder van beleggingsfondsen met vastgoed gerelateerde beleggingsproducten. Credit Linked beschikt over een AFM-vergunning en het fonds staat onder doorlopend toezicht van de AFM. Het management heeft ruime ervaring met het op de markt brengen van vastgoedobligaties met 1e hypotheekrecht en is tevens beheerder van het Groenwoningen Fonds.

Het fonds samengevat

Het Huurwoningen Nederland Fonds zal alleen beleggen in Nederlandse Huurwoningen. Hierbij zal de nadruk worden gelegd op woningcomplexen met een aankoopprijs tussen  €3.000.000 en €9.000.000, zodat een goed gespreide woningportefeuille kan worden opgebouwd.

 • Minimaal 70% van de portefeuille zal bestaan uit vrije sector en te liberaliseren grondgebonden woningen vanaf 1990.
 • De overige 30% van de portefeuille zal bestaan uit bijv. gereguleerde grondgebonden woningen en/of appartementen.
 • Gemiddeld zullen de woningen in de portefeuille niet ouder zijn dan ca. 25 jaar.

De portefeuille

 • 17 eengezinswoningen met 22 parkeerplaatsen in Wijchen
 • 3 eengezinswoningen en 1 appartement in Meppel
 • 19 eengezinswoningen in Arnhem
 • 5 eengezinswoningen in Hazerswoude Dorp

Bekijk hier de portefeuille

De hypothecaire financiering

De maximale financiering van het fonds is 55-60% van de aankoopprijs van het vastgoed. Doordat jaarlijks op de financiering wordt afgelost, wordt een gemiddeld financieringsniveau verwacht van ca. 30 tot 40% van de waarde van de woningportefeuille. Op dit moment is de rente op de financiering ca. 3%.

Verwacht rendement

U kunt deelnemen met participaties van € 5.000.  Het verwachte gemiddelde directe rendement bedraagt 7,0%* op jaarbasis. Uitkeringen geschieden per kwartaal. Voorts wordt een indirect rendement verwacht, waardoor het verwachte totaalrendement uitkomt op 7,8% per jaar*.

Juridische aspecten

Huurwoningen Nederland Fonds is een fonds voor gemene rekening. Participanten nemen deel in het Fonds door middel van de aankoop van participaties van € 5.000. De minimale deelname is € 5.000 per participant.

Toezicht AFM en prospectustoetsing

Het Huurwoningen Nederland Fonds , een beleggingsinstelling in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft), en haar beheerder, Credit Linked Beheer BV vallen onder toezicht van en zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Voor Huurwoningen Nederland Fonds is het prospectus ter goedkeuring voorgelegd aan de AFM in het kader van de Wft. Het prospectus is goedgekeurd en geregistreerd conform de AIFMD richtlijnen.

* De waarde van een belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief:
Top