Winkelfonds Duitsland 10 –
Holland Immo Group BV

Unieke kenmerken:

  • Drie binnenstedelijke winkellocaties voor de dagelijkse boodschappen
  • Grote solvabele huurders, o.a. Edeka, DM, Fressnapf en Takko
  • Langlopende huurcontracten (tot ruim 14 jaar)
  • Hypotheek ca. 50% van de totale investering
  • Gemiddeld verwacht direct rendement 7,0%* per jaar
  • Gemiddeld verwacht totaalrendement 8,1%* per jaar
  • Uitkering per kwartaal
  • Deelname vanaf € 10.000 (exclusief 3% emissiekosten)

De initiatiefnemer

Holland Immo Group BV is sinds 2001 actief, en heeft inmiddels 29 fondsen geplaatst. Het totale fondsvermogen van deze fondsen bedraagt ongeveer € 800 miljoen, waarvan sinds 2008 circa € 270 miljoen in Duitse winkelfondsen.

Het Fonds samengevat

Winkelvastgoedfonds Duitsland 10  belegt in drie, volledig verhuurde, winkellocaties voor de dagelijkse voorzieningen. De vastgoedportefeuille bestaat uit 7 winkels, verspreid over 3 binnenstedelijke winkellocaties in Bremen, Voerde en Montaubar.

Meer dan 97% van de totale huurstroom wordt gegenereerd door grote winkelketens met langlopende huurcontracten (tot ruim 14 jaar). De winkels zijn binnenstedelijk gelegen aan strategische hoofdverbindingswegen met voldoende eigen parkeerplaatsen.

Verwacht rendement

U kunt deelnemen met participaties van € 5.000 (minimale afname 2 stuks, emissiekosten 3%). Het verwachte gemiddelde directe rendement bedraagt 7,0%* op jaarbasis. Uitkeringen geschieden per kwartaal. Voorts wordt een indirect rendement verwacht, waardoor het verwachte totaalrendement uitkomt op 8,3% per jaar*.

Juridische aspecten

Winkelfonds Duitsland 10  is een fonds voor gemene rekening. Participanten nemen deel in het Fonds door middel van de aankoop van participaties van € 5.000 exclusief 3% emissiekosten. De minimale deelname is € 10.000 per participant.

Toezicht AFM en prospectustoetsing

Winkelfonds 10 , een beleggingsinstelling in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft), en haar beheerder, Holland Immo Group Beheer BV vallen onder toezicht van en zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Voor Winkelfonds Duitsland 10 is het prospectus ter goedkeuring voorgelegd aan de AFM in het kader van de Wft. Het prospectus is goedgekeurd.

* De waarde van een belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Top