Winkelfonds Duitsland 11 –
Holland Immo Group BV

Unieke kenmerken:

  • Winkelobjecten zijn binnenstedelijk gelegen en gericht op dagelijks boodschappen
  • Grote solvabele huurders waaronder EDEKA, REWE, Penny, DM (dm-drogerie markt) en Sparkasse
  • Zeer langlopende huurcontracten (gem. 15,5 jaar)
  • Hypotheek ca. 48% van de totale investering
  • Gemiddeld verwacht direct rendement 7,0%* per jaar
  • Gemiddeld verwacht totaalrendement 8,2%* per jaar
  • Uitkering per kwartaal
  • Deelname vanaf € 10.000 (exclusief 3% emissiekosten)

De initiatiefnemer

Holland Immo Group BV is sinds 2001 actief, en heeft inmiddels 30 fondsen geplaatst. Het totale fondsvermogen van deze fondsen bedraagt ongeveer € 820 miljoen, waarvan sinds 2008 circa € 285 miljoen in Duitse winkelfondsen.

Het Fonds samengevat

Winkelvastgoedfonds Duitsland 11 belegt in drie, volledig verhuurde, winkellocaties voor de dagelijkse voorzieningen. De vastgoedportefeuille bestaat uit binnenstedelijke winkellocaties in Mülheim, Mosbach en Grossefehn in Duitsland.
Circa 97% van de huurstroom wordt gegenereerd door grote solvabele huurders, waaronder in Duitsland opererende winkelketens, zoals o.a. EDEKA, REWE, Penny, DM (dm-drogerie markt) en Sparkasse.De gemiddelde looptijd van alle huurcontracten bij oprichting van het fonds bedraagt gemiddeld 15,5 jaar. De winkels zijn binnenstedelijk gelegen aan strategische hoofdverbindingswegen met voldoende eigen parkeerplaatsen.

Verwacht rendement

U kunt deelnemen met participaties van € 5.000 (minimale afname 2 stuks, emissiekosten 3%). Het verwachte gemiddelde directe rendement bedraagt 7,0%* op jaarbasis. Uitkeringen geschieden per kwartaal. Voorts wordt een indirect rendement verwacht, waardoor het verwachte totaalrendement uitkomt op 8,2% per jaar*.

Juridische aspecten

Winkelfonds Duitsland 11 is een fonds voor gemene rekening. Participanten nemen deel in het Fonds door middel van de aankoop van participaties van € 5.000 exclusief 3% emissiekosten. De minimale deelname is € 10.000 per participant.

Toezicht AFM en prospectustoetsing

Winkelfonds 11 , een beleggingsinstelling in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft), en haar beheerder, Holland Immo Group Beheer BV vallen onder toezicht van en zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Voor Winkelfonds Duitsland 11 is het prospectus ter goedkeuring voorgelegd aan de AFM in het kader van de Wft. Het prospectus is goedgekeurd.

* De waarde van een belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Top