Winkelfonds Duitsland 6 NV –
Holland Immo Group BV

Unieke kenmerken:

  • Twee nieuwe verhuurde winkelcentra gericht op dagelijkse voorzieningen
  • Grote solvabele huurders, o.a. C&A, Lidl, Edeka en Takko
  • Gemiddelde looptijd huurcontracten 12 jaar
  • Hypotheek ca. 55% van totale investering
  • Gemiddeld verwacht direct rendement 7,2%* per jaar
  • Gemiddeld verwacht totaalrendement 8,9%* per jaar
  • Uitkering per kwartaal
  • Deelname vanaf € 10.000 (exclusief 3% emissiekosten)

De initiatiefnemer

Holland Immo Group BV is sinds 2001 actief, en heeft inmiddels 20 fondsen geplaatst, waarvan er 6 succesvol zijn afgerond. Het totale fondsvermogen deze fondsen bedraagt ruim € 650 miljoen. In 2008 is gestart met Duitse winkelportefeuilles. Het fondsvolume hiervan bedraagt ongeveer € 180 miljoen.

Het Fonds samengevat

Winkelvastgoedfonds Duitsland 6 NV koopt 2 nieuwe, volledig verhuurde, winkelcentra in Bonn (op te leveren in 2013) en Hemer (2011, 25 km. van Dortmund). In deze binnenstedelijke winkelcentra zijn 14 winkels ondergebracht. Meer dan 95% van de totale huurstroom wordt gegenereerd door grote winkelketens. De winkels zijn binnenstedelijk gelegen aan strategische hoofdverbindingswegen. De gemiddelde resterende looptijd van de huurcontracten bedraagt circa 12 jaar.

Verwacht rendement

U kunt deelnemen met participaties van € 5.000 (minimale afname 2 stuks, emissiekosten 3%). Het verwachte gemiddelde directe rendement bedraagt 7,3%* op jaarbasis. Uitkeringen geschieden per kwartaal. Voorts wordt een indirect rendement verwacht, waardoor het verwachte totaalrendement uitkomt op 8,8% per jaar*.

Juridische aspecten

Winkelfonds Duitsland 6 NV is een naamloze vennootschap. Participanten nemen deel in het Fonds door middel van de aankoop van certificaten van € 5.000 exclusief 3% emissiekosten. De minimale deelname is € 10.000 per participant.

Toezicht AFM en prospectustoetsing STV

Winkelfonds 6 NV, een beleggingsinstelling in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft), en haar beheerder, Holland Immo Group Beheer BV vallen onder toezicht van en zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Voor Winkelfonds Duitsland 6 NV is het prospectus ter goedkeuring voorgelegd aan de AFM in het kader van de Wft. Na goedkeuring kunt u het prospectus bij ons aanvragen en is inschrijving voor deelname mogelijk. Daarnaast is het prospectus onderworpen aan toetsing door de Stichting Transparantie Vastgoedfondsen (STV) en is een Scope rating aangevraagd.

* De waarde van een belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Top