Winkelfonds Duitsland 8 NV –
Holland Immo Group BV

Unieke kenmerken:

  • Twee nieuwe verhuurde winkelcentra gericht op dagelijkse voorzieningen
  • Grote solvabele huurders, o.a. Aldi, Edeka, Action en Takko
  • Gemiddelde looptijd huurcontracten +/- 14 jaar
  • ypotheek ca. 52,5% van totale investering
  • Gemiddeld verwacht direct rendement 7,0%* per jaar
  • Gemiddeld verwacht totaalrendement 8,0%* per jaar
  • Uitkering per kwartaal
  • Deelname vanaf € 10.000 (exclusief 3% emissiekosten)

De initiatiefnemer

Holland Immo Group BV is sinds 2001 actief, en heeft inmiddels 25 fondsen geplaatst, waarvan er 6 succesvol zijn afgerond. Het totale fondsvermogen deze fondsen bedraagt ongeveer € 737 miljoen. In 2008 is gestart met Duitse winkelportefeuilles. Het fondsvolume hiervan bedraagt ongeveer € 235 miljoen.

Het Fonds samengevat

Winkelvastgoedfonds Duitsland 8 NV koopt 2 nieuwe, volledig verhuurde, winkelcentra in Hamm (oplevering omstreeks mei 2014) en Trier (oplevering omstreeks juni 2014). In deze binnenstedelijke winkelcentra zijn 11 huurders ondergebracht. Meer dan 90% van de totale huurstroom wordt gegenereerd door grote winkelketens. De winkels zijn binnenstedelijk gelegen aan strategische hoofdverbindingswegen. De gemiddelde resterende looptijd van de huurcontracten bedraagt circa 14 jaar.

Verwacht rendement

U kunt deelnemen met participaties van € 5.000 (minimale afname 2 stuks, emissiekosten 3%). Het verwachte gemiddelde directe rendement bedraagt 7,0%* op jaarbasis. Uitkeringen geschieden per kwartaal. Voorts wordt een indirect rendement verwacht, waardoor het verwachte totaalrendement uitkomt op 8,0% per jaar*.

Juridische aspecten

Winkelfonds Duitsland 8 NV is een naamloze vennootschap. Participanten nemen deel in het Fonds door middel van de aankoop van certificaten van € 5.000 exclusief 3% emissiekosten. De minimale deelname is € 10.000 per participant.

Toezicht AFM en prospectustoetsing

Winkelfonds 8 NV, een beleggingsinstelling in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft), en haar beheerder, Holland Immo Group Beheer BV vallen onder toezicht van en zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Voor Winkelfonds Duitsland 8 NV is het prospectus ter goedkeuring voorgelegd aan de AFM in het kader van de Wft. Het prospectus is op 9 oktober 2013 goedgekeurd.

* De waarde van een belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Top